HTTP-aanvraag verzenden

De actie HTTP-aanvraag verzenden verbindt je workflow met een webserver of URL en verzendt HTTP-aanvragen.

Nadat Flow je HTTP-aanvraag heeft verzonden, wordt er maximaal 30 seconden gewacht op een HTTP-responscode. Als Flow na 30 seconden nog geen reactie heeft gekregen, wordt de verbinding met je app gesloten en wordt de aanvraag opnieuw verzonden.

Velden

De actie HTTP-aanvraag verzenden bevat de volgende velden.

Velden die worden gebruikt bij de actie HTTP-aanvraag verzenden.
Veld Beschrijving
HTTP-methode De methode van de te verzenden HTTP-aanvraag. De actie HTTP-aanvraag verzenden ondersteunt de volgende methoden:

  • Get: verstuurt een verzoek om informatie van de server.
  • Delete: verwijdert een resource van de server.
  • Head: haalt de HTTP-responsheaders van de server op.
  • Options: haalt de opties en functies op die door de server worden ondersteund.
  • Patch: werkt een resource op de server gedeeltelijk bij.
  • Put: werkt een resource op de server bij.
  • Post: maakt of vervangt een resource op de server.
URL De URL van de server waarnaar de HTTP-aanvraag wordt verzonden.
Kopteksten Het sleutel- en waardepaar voor de HTTP-aanvraag. Er kunnen meerdere sleutel- en waardeparen worden ingevoerd.
Hoofdtekst De content die naar de server moet worden verzonden.

Triggers

De actie HTTP-aanvraag verzenden kan in elke workflow worden gebruikt.

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een POST HTTP-aanvraag verzendt wanneer een bestelling is betaald

In deze voorbeeldworkflow wordt een POST HTTP-aanvraag naar een server verzonden wanneer een bestelling is betaald.

Responscodes

De volgende tabel geeft weer hoe Flow de HTTP-antwoordcode verwerkt zodra het een antwoord ontvangt.

Hoe verwerkt Flow HTTP-antwoordcodes?
HTTP-antwoordcode Hoe Flow de antwoordcode verwerkt
2XX of 3XX Geslaagd Flow markeert de HTTP-aanvraag als geslaagd en voert verdere acties uit in de workflow.
429 of 5XX Fout Flow probeert tot 24 uur lang de actie automatisch te herhalen, totdat er een andere antwoordcode wordt ontvangen of deze een time-out krijgt.
Andere antwoordcode Als je app een code terugstuurt die niet in deze tabel voorkomt of een time-out krijgt bij het opnieuw proberen van acties, dan markeert Flow de HTTP-aanvraag als mislukt. Verdere workflowacties worden niet uitgevoerd.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis