Productstatus bijwerken

Met de actie Productstatus bijwerken kun je de status van een product wijzigen.

Triggers

Er is een verborgen veld aan deze actie toegevoegd door de trigger of een vorige stap in de workflow. Dit veld, Product-ID, identificeert het product. De product-ID is standaard ingesteld en je kunt deze niet wijzigen. Bijgevolg kun je de actie Productstatus bijwerken gebruiken in workflows met een actie Productgegevens ontvangen of in triggers die een product of een variant bevatten, zoals:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow waarmee je een product archiveert wanneer alle varianten zijn uitverkocht

In deze voorbeeldworkflow worden producten gearchiveerd wanneer alle varianten zijn uitverkocht.

Bekende beperkingen

Met deze actie werk je een product bij, waardoor gerelateerde triggers worden geactiveerd. Als je deze actie combineert met triggers die worden geactiveerd wanneer je een product bijwerkt, blijft de workflow doorlopen in een oneindige lus. Daarom mag je de actie Productstatus bijwerken niet combineren met gerelateerde triggers, zoals Productstatus bijgewerkt. Je kunt lussen voorkomen door voorwaarden aan de workflow toe te voegen. Als je met de workflow bijvoorbeeld een product archiveert, kun je controleren of het product al is gearchiveerd.

API-gegevens

Bekijk voor meer informatie de mutatie productUpdate.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis