Klanttags verwijderen

De actie Verwijder klanttags verwijdert tags van de klant die de workflow triggert.

Op deze pagina

Velden

De actie Verwijder klanttags bevat de volgende velden.

Velden die gebruikt worden in de actie Verwijder klanttags.
Veld Beschrijving
Tags De tags die van de klant verwijderd worden. Tags zijn niet hoofdlettergevoelig. Neem een van de volgende stappen om meerdere tags te verwijderen:
  • Vul elke tag apart in door deze in te typen en vervolgens de Enter-knop in te drukken.
  • Vul meerdere tags in door ze tussen komma's te plaatsen. Spaties tussen komma's worden verwijderd.

    Als je bijvoorbeeld tag1,tag2,tag3 invult en daarna op de Enter-knop drukt, wordt tag1,tag2,tag3 in de actie weergegeven. Als de actie wordt uitgevoerd, worden drie aparte tags toegevoegd: tag1, tag2 en tag3.

Triggers

De actie Verwijder klanttags heeft een verborgen veld dat toegevoegd is door de trigger. Dit veld, Klant-ID, bepaalt van welke klant de tags worden verwijderd. De klant-ID is standaard ingesteld en kan niet worden bewerkt.

De actie Klanttags verwijderen kan worden gebruikt in workflows die beginnen met de volgende triggers:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die tags verwijdert wanneer het totale bestede bedrag van een klant gelijk is aan of groter is dan $ 50.

In deze voorbeeldworkflow wordt de tag new van een klant verwijderd wanneer het totale bedrag van hun bestellingen gelijk is aan of groter is dan $ 50.

API-gegevens

Voor meer informatie, bekijk de tagsRemove-mutatie.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis