Product verwijderen

Met de actie Product verwijderen wordt een product uit je winkel verwijderd, inclusief alle bijbehorende varianten en media.

Op deze pagina

Velden

Voor de actie Product verwijderen zijn geen extra velden nodig.

Triggers

De actie Product verwijderen heeft een verborgen veld dat is toegevoegd is door de trigger. Dit veld, Product-ID, bepaalt welk product wordt verwijderd. De product-ID wordt vanuit een trigger ingesteld en kan niet worden gewijzigd.

Bijgevolg kun je de actie Product verwijderen gebruiken in workflows met een actie Productgegevens ontvangen of in triggers die een product of een variant bevatten, zoals:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow waarmee een product wordt verwijderd wanneer aan een specifieke voorwaarde wordt voldaan

In deze voorbeeldworkflow wordt een product verwijderd wanneer het product een tag heeft die gelijk is aan verwijderen.

API-gegevens

Bekijk de productDelete-mutatie voor meer informatie.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis