Usuń produkt

Czynność Usuń produkt powoduje usunięcie produktu ze sklepu, wraz z wszystkimi powiązanymi wariantami i multimediami.

Na tej stronie

Pola

Czynność Usuń produkt nie wymaga dodatkowych pól.

Wyzwalacze

Czynność Usuń produkt ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. Pole ID produktu identyfikuje produkt przeznaczony do usunięcia. ID produktu jest ustawiony przez wyzwalacz i nie można go zmienić.

W rezultacie czynność Usuń produkt może być wykonywana w procesach workflow, w których dostępna jest czynność Pobierz dane produktu, lub w wyzwalaczach zawierających produkt lub wariant, takich jak:

Przykład

Przykład workflow, który usuwa produkt po spełnieniu określonego warunku

W tym przykładzie workflow produkt jest usuwany, gdy tag produktu jest równy usuń.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź mutację productDelete.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo