Usuń metapole klienta

Czynność Usuń metapole klienta polega na usunięciu metapól z klienta, który uruchamia workflow.

Pola

Czynność Usuń metapole klienta zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Usuń metapole klienta.
Pole Opis
Przestrzeń nazw metapola Wymagane. Przestrzeń nazw metapola jest kontenerem grupy metapól. Grupowanie metapól w ramach przestrzeni nazw zapobiega konfliktom między metapolami.
Klucz Wymagane. Klucz to identyfikator wartości metapola.

Wyzwalacze

Czynność Usuń metapole klienta ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. Pole ID klienta identyfikuje kolekcję, z której ma być usunięte metapole. ID klienta jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Usuń metapole klienta może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład

Przykład procesu workflow polegającego na usunięciu metapola klienta po wyłączeniu konta klienta

W tym przykładowym workflow metapole klienta jest usuwane z klienta, gdy jego konto jest wyłączone.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj obiekt wejściowy MetafieldInput.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo