Usuń metapole klienta

Czynność Usuń metapole klienta polega na usunięciu metapól z klienta, który uruchamia workflow.

Na tej stronie

Pola

Czynność Usuń metapole klienta zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Usuń metapole klienta.
Pole Opis
Przestrzeń nazw metapola Wymagane. Przestrzeń nazw metapola jest kontenerem grupy metapól. Grupowanie metapól w ramach przestrzeni nazw zapobiega konfliktom między metapolami.
Klucz Wymagane. Klucz to identyfikator wartości metapola.

Wyzwalacze

Czynność Usuń metapole klienta ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. To pole ID klienta identyfikuje kolekcję, z której ma być usunięte metapole. ID klienta jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Usuń metapole klienta może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład:

Przykład procesu workflow polegającego na usunięciu metapola klienta po wyłączeniu konta klienta

W tym przykładowym workflow metapole klienta jest usuwane z klienta, gdy jego konto jest wyłączone.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj obiekt wejściowy MetafieldInput.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo