Zamówienie anulowane

Wyzwalacz Zamówienie anulowane uruchamia workflow, gdy użytkownik w organizacji lub aplikacji firmy zewnętrznej anuluje niezrealizowane zamówienie.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Zamówienie anulowane mogą być używane poniższe czynności.

Przykład:

Przykład procesu workflow polegającego na archiwizacji zamówienia po jego anulowaniu

W tym przykładowym workflow zamówienie jest archiwizowane po jego anulowaniu.

Testowanie wyzwalacza Anulowano zamówienie

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, anuluj zamówienie.

Szczegóły API

Wyzwalacz Zamówienie anulowane umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql Zamówienie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo