Usunięto kolekcję

Wyzwalacz Usunięto kolekcję uruchamia workflow, gdy użytkownik w organizacji lub aplikacja firmy zewnętrznej usunie kolekcję z panelu administracyjnego Shopify. Procesy workflow uruchamiane za pomocą wyzwalacza Usunięto kolekcję mogą być wykonywane zarówno dla ręcznych, jak i automatycznych kolekcji.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Usunięto kolekcję mogą być używane poniższe czynności.

Przykład:

Przykład procesu workflow, który wysyła wiadomość e-mail po usunięciu kolekcji

W tym przykładowym workflow wiadomość e-mail wysyłana jest po usunięciu kolekcji.

Testowanie wyzwalacza Usunięto kolekcję

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, usuń kolekcję.

Szczegóły API

Użycie wyzwalacza Usunięto kolekcję umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql Kolekcja.

Usunięte obiekty nie są dostępne w API. ID kolekcji jest jedynym typem danych udostępnianym po usunięciu kolekcji. Inne dane są niedostępne.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo