Utworzono kolekcję

Wyzwalacz Utworzono kolekcję uruchamia workflow, gdy użytkownik w organizacji lub aplikacja firmy zewnętrznej utworzy kolekcję w panelu administracyjnym Shopify. Procesy workflow uruchamiane przez wyzwalacz Utworzono kolekcję mogą być wykonywane zarówno dla ręcznych, jak i automatycznych kolekcji.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Utworzono kolekcję mogą być używane poniższe czynności.

Przykład

Przykład procesu workflow, który wysyła wiadomość e-mail po utworzeniu kolekcji

W tym przykładowym workflow wiadomość e-mail wysyłana jest po utworzeniu kolekcji.

Testowanie wyzwalacza Utworzono kolekcję

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, utwórz kolekcję.

Szczegóły API

Wyzwalacz Utworzono kolekcję umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql Kolekcja.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo