Dodano wariant produktu

Wyzwalacz Dodano wariant produktu uruchamia workflow, gdy użytkownik w organizacji lub aplikacji firmy zewnętrznej doda wariant do już istniejącego produktu.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Dodano wariant produktu mogą być używane poniższe czynności.

Przykład:

Przykład procesu workflow polegającego na wysłaniu wiadomości e-mail po dodaniu wariantu produktu

W tym przykładowym workflow wysyłana jest wiadomość e-mail, gdy produkt zostanie dodany.

Testowanie wyzwalacza Dodano wariant produktu

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, dodaj wariant do istniejącego produktu.

Szczegóły API

Wyzwalacz Dodano wariant produktu umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql Wariant produktu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo