Usunięto klienta

Wyzwalacz Usunięto klienta uruchamia workflow, gdy użytkownik w organizacji lub aplikacja firmy zewnętrznej usunie profil klienta z panelu administracyjnego Shopify.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Usunięto klienta mogą być używane następujące czynności.

Przykłady

Przykład procesu workflow, który wysyła wiadomość e-mail po usunięciu profilu klienta

W tym przykładowym workflow wiadomość e-mail jest wysyłana po usunięciu profilu klienta.

Testowanie wyzwalacza Usunięto klienta

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, usuń profil klienta.

Szczegóły API

Użycie wyzwalacza Usunięto klienta umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql Klient.

Usunięte obiekty nie są dostępne w API. ID wariantu klienta jest jedynym typem danych udostępnianym po usunięciu profilu klienta. Inne dane są niedostępne.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo