Dodaj tagi klienta

Czynność Dodaj tagi klienta dodaje tag do klienta, który uruchamia workflow.

Pola

Czynność Dodaj tagi klienta zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Dodaj tagi klienta.
Pole Opis
Tagi Tagi przeznaczone do dodania do klienta. W tagach nie jest rozróżniana wielkość liter. Aby dodać wiele tagów, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wprowadź każdy tag osobno, wpisując go, a następnie naciskając klawisz Enter.
  • Wprowadź wiele tagów jednocześnie, oddzielając je przecinkami. Białe spacje pomiędzy przecinkami są usuwane.

    Na przykład wpisanie tag1,tag2,tag3 i naciśnięcie klawisza Enter powoduje początkowe wyświetlenie tag1,tag2,tag3 w czynności. Po rozpoczęciu czynności dodawane są trzy oddzielne tagi: tag1, tag2 i tag3.

Wyzwalacze

Czynność Dodaj tagi klienta ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. Pole ID klienta identyfikuje klienta, do którego ma zostać dodane metapole. ID klienta jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Tagi Dodaj klienta mogą być używane w procesach workflow, które rozpoczynają się od następujących wyzwalaczy:

Przykład

Przykład workflow, który dodaje tagi po utworzeniu klienta

W tym przykładzie workflow tag new jest dodawany do wszystkich nowo utworzonych klientów.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź mutację tagsAdd.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo