Usuń klienta

Czynność Usuń klienta polega na usunięciu klienta.

Na tej stronie

Wyzwalacze

Czynność Usuń klienta może być używana w procesach workflow z czynnością Pobierz dane klienta lub w dowolnych wyzwalaczach zawierających klienta, takich jak:

Przykład

Przykład workflow usuwający klientów, którzy nie złożyli zamówień od ponad 5 lat

W tym przykładowym procesie workflow usuwani są klienci, którzy nie złożyli zamówienia od ponad 5 lat.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź mutację customerDelete.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo