Czekaj

Czynność Czekaj opóźnia kolejną czynność lub warunek w workflow do momentu upływu ustawionego czasu. Po osiągnięciu przez workflow czynności Czekaj wszystkie kolejne kroki workflow są opóźniane do momentu upływu czasu oczekiwania.

Zmiana aktywnego procesu workflow wykorzystującego czynność Czekaj może mieć nieoczekiwane wyniki. Zanim dokonasz zmian w workflow za pomocą tej czynności, ustal, czy masz aktywne przebiegi workflow ze statusem oczekiwania, odwołując się do strony Aktywność. Jeśli workflow z czynnością Czekaj został uruchomiony i ma aktywne przebiegi ze statusem oczekiwania, wystąpią poniższe sytuacje:

  • Jeśli edytujesz workflow, aby zmienić warunki lub czynności po upływie okresu oczekiwania, po wznowieniu aktywnego przebiegu użyta zostanie zaktualizowana wersja workflow zamiast wersji oryginalnej.
  • Jeśli dezaktywujesz lub usuniesz workflow, aktywne przebiegi ze statusem oczekiwania zostaną zatrzymane. Workflow zostanie oznaczony jako anulowany.

Pola

Czynność Czekaj zawiera następujące pola.

Pola używane w czynności Czekaj.
Pole Opis
Jak długo czekać Czas opóźnienia, po jakim workflow ma przejść do kolejnego kroku. Domyślnie opóźnienie ustawione jest na 0 sekund. Aby ustawić czas opóźnienia, wykonaj następujące czynności:
  • Wprowadź czas opóźnienia. Może to być liczba całkowita lub dziesiętna, na przykład 2,5.
  • Wybierz okres opóźnienia.

Wyzwalacze

Czynność Czekaj może być używana w każdym workflow.

Przykład

Przykład workflow, który czeka 1 dzień przed wysłaniem wiadomości e-mail

W tym przykładowym workflow czynność oczekiwania jest używana w celu opóźnienia pozostałych czynności i warunków w workflow do momentu upływu 1 dnia. Po upływie 1 dnia, jeśli zamówienie nie zostało zrealizowane, wysyłana jest wiadomość e-mail.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo