รอ

การดำเนินการ “รอ” จะสั่งให้หน่วงเวลาการดำเนินการหรือเงื่อนไขถัดไปในขั้นตอนการทำงานไว้จนกว่าจะพ้นช่วงเวลาที่กำหนด เมื่อระบบดำเนินมาถึงขั้นตอนที่มีการดำเนินการ “รอ” ขั้นตอนการทำงานทั้งหมดหลังจากนั้นจะถูกหน่วงเวลาไว้จนกว่าจะพ้นช่วงรอ

การแก้ไขขั้นตอนการทำงานที่ใช้การรออาจส่งผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด ก่อนที่คุณจะแก้ไขขั้นตอนการทำงานที่มีการดำเนินการนี้ ให้พิจารณาว่ามีขั้นตอนการทํางานที่ใช้งานในสถานะรออยู่หรือไม่ ซึ่งทำได้โดยดูที่หน้ากิจกรรม หากขั้นตอนการทำงานที่มีการรอถูกทริกเกอร์และมีการรออยู่ สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

  • หากคุณแก้ไขขั้นตอนการทำงานให้เปลี่ยนเงื่อนไขหรือการดำเนินการหลังจากช่วงที่รอ เมื่อมีการดำเนินการต่อ ระบบจะใช้ขั้นตอนการทำงานเวอร์ชันที่อัปเดตแล้วแทนเวอร์ชันเดิม
  • หากคุณปิดใช้งานหรือลบขั้นตอนทํางาน ขั้นตอนการทํางานที่ใช้งานอยู่ในสถานะรอจะถูกหยุดลง และจะมีการเครื่องหมายว่ายกเลิกแล้ว

หากขั้นตอนการทำงานมีการดำเนินการ รับ, รวม หรือ นับ ก่อนขั้นตอน รอ ข้อมูลที่ส่งคืนมาจะไม่พร้อมให้ใช้งานหลังจากขั้นตอน รอ หากต้องการเข้าถึงข้อมูลนั้น ให้เพิ่มขั้นตอนเพิ่มเติมจากประเภทเดียวกันหลังจากขั้นตอน รอ

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลารอ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทำงานจะถูกรีเฟรช ระบบจะอัปเดตข้อมูลที่ดึงมาจากร้านค้าของคุณให้ถูกต้องแม่นยำเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารอ หากข้อมูลที่ดึงมาจากร้านค้าของคุณเปลี่ยนแปลงไปในช่วงระยะเวลารอ ระบบจะใช้ข้อมูลใหม่เมื่อขั้นตอนการทำงานกลับมาดำเนินการต่อ ไม่ใช่ข้อมูลที่กู้คืนเมื่อทริกเกอร์เริ่มขั้นตอนการทำงานในครั้งแรก

ตัวอย่างเช่น คุณมีขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นเมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อ โดยขั้นตอนการทำงานดังกล่าวจะตรวจสอบจํานวนเงินทั้งหมดที่ลูกค้าใช้ไปในร้านค้าของคุณและเพิ่มแท็กลูกค้าหากยอดรวมเท่ากับหรือสูงกว่า 750 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม คุณตัดสินใจที่จะเพิ่มการดำเนินการรอระหว่างทริกเกอร์และเงื่อนไข และระบุความล่าช้า 7 วัน

ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายทั้งหมด 700 ดอลลาร์สหรัฐ ทำการสั่งซื้อที่มีมูลค่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ โดยระบบจะทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงาน และคำสั่งซื้อใหม่จะรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของลูกค้าเป็น 800 ดอลลาร์สหรัฐ ระบบจะไม่ตรวจสอบยอดใช้จ่ายทั้งหมดจนกว่าระยะเวลารอจะสิ้นสุด ในวันถัดไป ลูกค้ายกเลิกสินค้าและได้รับเงินคืน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลารอ ข้อมูลจะถูกกู้คืนจากร้านค้าของคุณ ขณะนี้จํานวนยอดใช้จ่ายทั้งหมดของลูกค้าคือ 700 ดอลลาร์สหรัฐและแท็กลูกค้าจะไม่ถูกใช้งาน

ช่อง

การรอจะมีฟิลด์ดังต่อไปนี้

ฟิลด์ที่ใช้ในการรอ
ช่อง คำอธิบาย
ต้องรอนานเท่าใด ระยะเวลาที่จะหน่วงก่อนที่ขั้นตอนการทำงานจะขยับไปยังขั้นต่อไป ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ค่าหน่วงเวลาจะตั้งไว้ที่ 0 วินาที หากต้องการตั้งค่าการหน่วงเวลา ให้ทำดังนี้:
  • ป้อนระยะเวลาที่จะหน่วง โดยใช้จํานวนเต็มหรือทศนิยมก็ได้ เช่น 2.5
  • เลือกระยะที่จะหน่วงเวลา

ทริกเกอร์

การรอนั้นใช้งานได้ในทุกขั้นตอนการทำงาน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่รอ 1 วันก่อนส่งอีเมล

สำหรับขั้นตอนการทำงานในตัวอย่างนี้ มีการใช้การรอเพื่อหน่วงเวลาของการดำเนินการและเงื่อนไขที่เหลือในขั้นตอนการทำงานจนกว่าเวลาจะผ่านไป 1 วัน หลังจาก 1 วันไปแล้ว หากยังไม่ได้จัดการคำสั่งซื้อ ระบบจะส่งอีเมลไป

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี