การรับข้อมูลคำสั่งซื้อที่รอการจัดการ

คุณสามารถใช้การดำเนินการ รับข้อมูลคำสั่งซื้อที่รอการจัดการ เพื่อดึงข้อมูล คำสั่งซื้อที่รอการจัดการ จากร้านค้าของคุณ

การกำหนดค่า

ช่อง

การดำเนินการ “รับข้อมูลคำสั่งซื้อที่รอการจัดการ” จะมีช่องดังต่อไปนี้ซึ่งใช้เพื่อสร้างคำค้นหา:

ช่องที่ใช้ในการดำเนินการ “Get data”
ช่อง คำอธิบาย
จัดเรียงข้อมูลตาม จำเป็นต้องมี พารามิเตอร์ที่ทำให้ระบบจัดเรียงข้อมูลส่งกลับจากคำค้นหา
จํานวนผลลัพธ์สูงสุด ต้องระบุ จํานวนผลลัพธ์สูงสุดที่ระบบสามารถส่งคืนจากคำค้นหาที่คุณเลือกคุณสามารถส่งคืนได้สูงสุดครั้งละ 100 รายการ
คำค้นหา ต้องระบุ เลือกจากคำค้นหาทั่วไปหรือเลือก “Advanced” เพื่อสร้างคำค้นหาของคุณเอง

สตริงคำค้นหา

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำค้นหาเกี่ยวกับการเรียกดูข้อมูลคำสั่งซื้อที่รอการจัดการที่ระงับอยู่ในขณะนี้:

status:ON_HOLD

ตัวแปร status เป็นตัวกรองที่มีอยู่ในคำค้นหาเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่รอการจัดการ และสามารถใช้ได้หลายครั้งหรือใช้ร่วมกับตัวแปรอื่นๆ ได้

เมื่อค้นหาข้อมูลจะมีข้อควรทราบดังนี้:

  • รายการตัวกรองคำสั่งซื้อที่รอการจัดการ- คำค้นหาต้องเป็นไปตามโครงสร้างทางไวยากรณ์บางรูปแบบ
  • คุณสามารถดูชื่อช่องคำค้นหาของคำค้นหาทั้งหมดได้ในเอกสารสำหรับผู้พัฒนาของอ็อบเจกต์ QueryRoot
  • ระบบไม่ได้บันทึกค่าช่องคำค้นหาเสมอไป ในบางกรณี คุณสามารถดูค่าได้โดยไปที่เอกสาร API หรือคุณจะค้นหาค่าช่องข้อมูลใน URL ต่างๆ ในส่วนผู้ดูแลเมื่อทำการกรอง ตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นหาค่าคำค้นหาเกี่ยวกับ “Order” ให้กรองหน้า “คำสั่งซื้อ” ในส่วนผู้ดูแล จากนั้นจึงตรวจสอบ URL
  • คุณสามารถเรียกใช้หรือทดสอบคำค้นหาในร้านค้าของคุณได้โดยใช้แอป Shopify GraphiQL
  • โปรดระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากดำเนินการค้นหาไม่สำเร็จ API มักจะส่งคืนผลลัพธ์ทั้งหมด (แทนไม่มี)

ข้อมูลที่ส่งคืน

การดำเนินการ “Get data” ทั้งหมดจะส่งคืนรายการแหล่งข้อมูลตั้งแต่ 0 ถึง 100 รายการ คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้ในรูปแบบต่างๆ ตามกรณีการใช้งานของคุณดังต่อไปนี้:

  • หากคุณต้องจัดการรายการสินค้าแต่ละรายการแยกกัน เช่น เพิ่มแท็กของแต่ละรายการ คุณสามารถใช้การดำเนินการ “For each” ได้
  • หากคุณต้องการรวมข้อมูล เช่น จํานวนผลลัพธ์ที่ถูกส่งคืน คุณสามารถใช้การดําเนินการ “Count” หรือ “Sum” ได้
  • หากคุณต้องการส่งออกรายการ เช่น ส่งอีเมลพร้อมรายการสินค้าทั้งหมด คุณสามารถใช้ “returned data” ได้โดยตรงในการดำเนินการครั้งถัดไป

หากต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ส่งคืนในขั้นตอนที่เป็นไปตามการดำเนินการนี้ ให้ใช้ตัวแปรชื่อ “รับข้อมูลคำสั่งซื้อที่รอการจัดการ” ซึ่งเป็นรายการคำสั่งซื้อที่รอการจัดการ คุณสามารถใช้ตัวแปรนี้ได้ทั้งในเงื่อนไขและการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งรายการคำสั่งซื้อที่รอการจัดการในการดำเนินการ “ส่งอีเมลภายใน” ดังต่อไปนี้:

{% for fulfillment_order in GetFulfillmentOrderData %}
- Order: {{ fulfillment_order.order.name }} Location: {{ fulfillment_order.assignedLocation.name }}
{% endfor %}

ทริกเกอร์

โดยคุณสามารถใช้การดำเนินการนี้ในขั้นตอนการทำงานใดก็ได้ รวมถึงทริกเกอร์ “เวลาที่กำหนดไว้” ซึ่งขั้นตอนการทำงานที่ใช้ทริกเกอร์ “เวลาที่กำหนดไว้” จะเริ่มต้น ณ เวลาที่คุณระบุไว้ ไม่ใช่เป็นผลลัพธ์ของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และเนื่องจากไม่มีเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงในร้านค้าของคุณหรือจากแอปที่เริ่มขั้นตอนการทำงานดังกล่าว ระบบจึงจะไม่ได้รวมข้อมูลใดๆ ไว้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่ทำซ้ำหนึ่งครั้งต่อวัน ตรวจสอบคำสั่งซื้อที่รอการจัดการซึ่งถูกระงับ และส่งอีเมลสรุป

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ มีขั้นตอนการทำงานหนึ่งถูกกำหนดให้ดำเนินงานทุกๆ วัน ณ เวลา 16:34 น. การดำเนินการ รับข้อมูลคำสั่งซื้อที่รอการจัดการ สามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลคำสั่งซื้อที่ถูกระงับได้ โดยระบบจะส่งรายการคำสั่งซื้อที่ถูกระงับผ่านอีเมลไปยังผู้ที่ทำงานให้ร้านค้าของคุณ

การอ้างอิง API

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี