รับข้อมูลลูกค้า

คุณสามารถใช้การดำเนินการ "รับข้อมูลลูกค้า" เพื่อดึงข้อมูลลูกค้าจากร้านค้าของคุณได้ในขั้นตอนการทำงานที่ใช้ข้อมูลลูกค้า คุณสามารถใช้การดำเนินการนี้ในทุกขั้นตอนการทำงาน รวมถึงทริกเกอร์ "เวลาที่กำหนดไว้" โดยขั้นตอนการทำงานที่ใช้ทริกเกอร์เวลาที่กำหนดไว้จะเริ่มต้น ณ เวลาที่คุณระบุไว้ ไม่ใช่หลังเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และเนื่องจากไม่มีเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงในร้านค้าของคุณหรือจากแอปที่เริ่มขั้นตอนการทำงานดังกล่าว ระบบจึงจะไม่ได้รวมข้อมูลใดๆ ไว้โดยอัตโนมัติ

ช่อง

การดำเนินการรับข้อมูลลูกค้าประกอบด้วยช่องดังต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการดำเนินการ “รับข้อมูลลูกค้า”
ช่อง คำอธิบาย
จัดเรียงข้อมูลตาม จำเป็นต้องมี พารามิเตอร์ที่ทำให้ระบบจัดเรียงข้อมูลส่งกลับจากคำค้นหา
จํานวนลูกค้าสูงสุด จำเป็นต้องมี จำนวนลูกค้าสูงสุดที่ระบบสามารถส่งกลับจากคำค้นหาที่คุณเลือก
เลือกคำค้นหาเพื่อกรองข้อมูล จำเป็นต้องมี คำค้นหาที่ได้รับข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนการทำงาน เลือกขั้นสูง เพื่อสร้างคำค้นหาลูกค้าของคุณเองโดยใช้ไวยากรณ์การค้นหา API ของ Shopify
แก้ไขคำค้นหา คำค้นหาที่ใช้เพื่อเลือกลูกค้า คุณสามารถแก้ไขคำค้นหานี้เพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ได้

ข้อมูลที่ส่งคืน

การดำเนินการ “รับข้อมูลลูกค้า” จะไม่ดำเนินการในร้านค้าของคุณโดยตรง แต่จะดึงข้อมูลจากร้านค้าของคุณตามคำค้นหาของคุณ และทำให้ข้อมูลนี้พร้อมใช้งานในขั้นตอนต่อๆ ไปในขั้นตอนการทำงานของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มการดำเนินการ “รับข้อมูลลูกค้า” ไปยังขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนที่ตามมาจะมีตัวแปร “รับข้อมูลลูกค้า” พร้อมใช้งานในเครื่องมือเลือกตัวแปร หากต้องการใช้ข้อมูลที่ดึงมาจากคำค้นหาของคุณในเงื่อนไขหรือการดำเนินการต่อไปนี้ ให้เลือก “รับข้อมูลลูกค้า” ในส่วน “ข้อมูลที่ส่งคืน” ของแผงการกำหนดค่า สำหรับตัวแปรที่สร้างขึ้นเอง ให้ใช้อ็อบเจกต์ getCustomerData

ทริกเกอร์

การดำเนินการ "รับข้อมูลลูกค้า" สามารถใช้ได้ในทุกขั้นตอนการทำงาน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่จะส่งอีเมลสำหรับใช้ภายในหากบัญชีลูกค้ารายใหม่มีแท็ก

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบจะส่งอีเมลสำหรับใช้ภายในหากมีการสร้างลูกค้ารายใหม่ที่มีแท็ก "Gold"

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี