รับข้อมูลลูกค้า

คุณสามารถใช้การดำเนินการ "รับข้อมูลลูกค้า" เพื่อดึงข้อมูลลูกค้าจากร้านค้าของคุณได้ในขั้นตอนการทำงานที่ใช้ข้อมูลลูกค้า

การกำหนดค่า

ช่อง

การดำเนินการ “รับข้อมูลลูกค้า” ประกอบด้วยช่องต่อไปนี้ ซึ่งใช้เพื่อสร้างคำค้นหา:

ช่องที่ใช้ในการดำเนินการ “Get data”
ช่อง คำอธิบาย
จัดเรียงข้อมูลตาม จำเป็นต้องมี พารามิเตอร์ที่ทำให้ระบบจัดเรียงข้อมูลส่งกลับจากคำค้นหา
จํานวนผลลัพธ์สูงสุด ต้องระบุ จํานวนผลลัพธ์สูงสุดที่ระบบสามารถส่งคืนจากคำค้นหาที่คุณเลือกคุณสามารถส่งคืนได้สูงสุดครั้งละ 100 รายการ
คำค้นหา ต้องระบุ เลือกจากคำค้นหาทั่วไปหรือเลือก “Advanced” เพื่อสร้างคำค้นหาของคุณเอง

สตริงคำค้นหา

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำค้นหาเกี่ยวกับการรับลูกค้าที่อัปเดตในวันที่ผ่านมา:

updated_at:<='{{ scheduledAt }}' AND updated_at:>'{{ scheduledAt | date_minus: "1 day" }}'

ตัวแปร updated_at คือตัวกรองที่มีอยู่ในคำค้นหาลูกค้า และสามารถใช้ได้หลายครั้งหรือใช้ร่วมกับตัวแปรอื่นๆ ได้ ตัวแปร Liquid scheduledAt มีอยู่ในขั้นตอนการทำงานที่ใช้ทริกเกอร์เวลาที่กำหนดไว้ แท็ก Liquid date_minus เป็นแท็ก Flow พิเศษที่ช่วยให้คุณสามารถลบเวลาออกจากวันที่ได้

เมื่อค้นหาข้อมูลจะมีข้อควรทราบดังนี้:

  • รายการตัวกรองลูกค้าที่พร้อมใช้งาน - คำค้นหาต้องเป็นไปตามโครงสร้างทางไวยากรณ์บางรูปแบบ
  • คุณสามารถดูชื่อช่องคำค้นหาของคำค้นหาทั้งหมดได้ในเอกสารสำหรับผู้พัฒนาของอ็อบเจกต์ QueryRoot
  • ระบบไม่ได้บันทึกค่าช่องคำค้นหาเสมอไป ในบางกรณี คุณสามารถดูค่าได้โดยไปที่เอกสาร API หรือคุณจะค้นหาค่าช่องข้อมูลใน URL ต่างๆ ในส่วนผู้ดูแลเมื่อทำการกรอง ตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นหาค่าคำค้นหาเกี่ยวกับ “Order” ให้กรองหน้า “คำสั่งซื้อ” ในส่วนผู้ดูแล จากนั้นจึงตรวจสอบ URL
  • คุณสามารถเรียกใช้หรือทดสอบคำค้นหาในร้านค้าของคุณได้โดยใช้แอป Shopify GraphiQL
  • โปรดระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากดำเนินการค้นหาไม่สำเร็จ API มักจะส่งคืนผลลัพธ์ทั้งหมด (แทนไม่มี)

ข้อมูลที่ส่งคืน

การดำเนินการ “Get data” ทั้งหมดจะส่งคืนรายการแหล่งข้อมูลตั้งแต่ 0 ถึง 100 รายการ คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้ในรูปแบบต่างๆ ตามกรณีการใช้งานของคุณดังต่อไปนี้:

  • หากคุณต้องจัดการรายการสินค้าแต่ละรายการแยกกัน เช่น เพิ่มแท็กของแต่ละรายการ คุณสามารถใช้การดำเนินการ “For each” ได้
  • หากคุณต้องการรวมข้อมูล เช่น จํานวนผลลัพธ์ที่ถูกส่งคืน คุณสามารถใช้การดําเนินการ “Count” หรือ “Sum” ได้
  • หากคุณต้องการส่งออกรายการ เช่น ส่งอีเมลพร้อมรายการสินค้าทั้งหมด คุณสามารถใช้ “returned data” ได้โดยตรงในการดำเนินการครั้งถัดไป

หากต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ส่งคืนแล้วในขั้นตอนที่เป็นไปตามการดำเนินการนี้ ให้ใช้ตัวแปรชื่อ “รับข้อมูลลูกค้า” ซึ่งเป็นรายการลูกค้า คุณสามารถใช้ตัวแปรนี้ได้ทั้งในเงื่อนไขและการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งรายการคำสั่งซื้อในการดำเนินการ “ส่งอีเมลภายใน” ดังต่อไปนี้ได้:

{% for single_customer in GetCustomerData %}
- {{ single_customer.name }}
{% endfor %}

ทริกเกอร์

โดยคุณสามารถใช้การดำเนินการนี้ในขั้นตอนการทำงานใดก็ได้ รวมถึงทริกเกอร์ “เวลาที่กำหนดไว้” ซึ่งขั้นตอนการทำงานที่ใช้ทริกเกอร์ “เวลาที่กำหนดไว้” จะเริ่มต้น ณ เวลาที่คุณระบุไว้ ไม่ใช่เป็นผลลัพธ์ของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และเนื่องจากไม่มีเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงในร้านค้าของคุณหรือจากแอปที่เริ่มขั้นตอนการทำงานดังกล่าว ระบบจึงจะไม่ได้รวมข้อมูลใดๆ ไว้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่จะส่งอีเมลสำหรับใช้ภายในหากบัญชีลูกค้ารายใหม่มีแท็ก

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบจะส่งอีเมลสำหรับใช้ภายในหากมีการสร้างลูกค้ารายใหม่ที่มีแท็ก "Gold"

การอ้างอิง API

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี