ส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อ

การดำเนินการส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อจะเป็นการส่งคำขอให้จัดการสินค้าไปยังบริการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อที่ทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงานดังกล่าว การดำเนินการส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อสามารถใช้งานได้กับแอปบริการจัดการคำสั่งซื้อภายนอกเท่านั้น

หากคำสั่งซื้อมีสินค้าที่บริการจัดการคำสั่งซื้อไม่สามารถจัดการได้ Flow จะบันทึกรายการเหล่านั้นไว้ว่าเป็นคำขอที่ไม่สำเร็จ ส่วนในคำสั่งซื้อที่มีสินค้าทั้งที่บริการสามารถจัดการจนเสร็จสิ้นได้และสินค้าที่ไม่สามารถจัดการได้ ระบบจะส่งคำขอไปเฉพาะสินค้าที่สามารถจัดการได้เท่านั้น

ช่อง

การดำเนินการส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อมีช่องดังต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการดำเนินการส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อ
ช่อง คำอธิบาย
ข้อความ ข้อความเพิ่มเติมที่จะส่งไปพร้อมกับคำขอการจัดการคำสั่งซื้อ
วิธีจัดส่ง วิธีจัดส่งเพื่อใช้ในการส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อ
แจ้งให้ลูกค้าทราบ แจ้งให้ลูกค้าทราบว่ามีการส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อแล้ว

ทริกเกอร์

การดำเนินการส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อจะดําเนินการกับคำสั่งซื้อที่รอการจัดการ การดำเนินการจะใช้ ID คำสั่งซื้อที่รอการจัดการเพื่อระบุคำสั่งซื้อที่รอการจัดการที่ต้องการส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อ ระบบจะกำหนด ID คำสั่งซื้อที่รอการจัดการตามค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

การดำเนินการส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อนั้นสามารถใช้ได้ในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ต่อไปนี้

การดำเนินการส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อยังสามารถใช้ได้ในขั้นตอนการทำงานที่ทำซ้ำผ่านการจัดการคำสั่งซื้อโดยใช้การดำเนินการลูป For each (ทำซ้ำ)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่ส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อเมื่อมีการย้ายคำสั่งซื้อที่รอการจัดการ

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบจะส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อที่รอการจัดการหากมีการย้ายคำสั่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริการจัดการคำสั่งซื้อ

Example of a workflow that submits a fulfillment request to all valid fulfillment orders when an order is created
ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบจะส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อที่รอการจัดการซึ่งสามารถจัดการได้โดยบริการจัดการคำสั่งซื้อเมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อ

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนfulfillmentOrderSubmitFulfillmentRequest

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี