ลบตัวเลือกสินค้า

การดำเนินการลบตัวเลือกสินค้าจะลบตัวเลือกสินค้าที่ให้ไว้

ทริกเกอร์

การดำเนินการ “ลบตัวเลือกสินค้า” มีช่องที่ทริกเกอร์ได้เพิ่มเข้าไปซ่อนอยู่ ช่องนี้คือ ID ตัวเลือกสินค้า ซึ่งจะระบุตัวเลือกสินค้าที่จะลบ ทั้งนี้ ระบบได้กำหนด ID ตัวเลือกสินค้าเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

สามารถใช้การดำเนินการลบตัวเลือกสินค้าได้ในขั้นตอนการทำงานที่มีการดำเนินการ "รับข้อมูลตัวเลือกสินค้า" หรือทริกเกอร์ใดๆ ที่มีสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าอยู่ เช่น:

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่จะลบตัวเลือกสินค้าหมดสต็อก

ในขั้นตอนการทำงานตัวอย่างนี้ ตัวเลือกสินค้าจะถูกลบเมื่อสินค้าหมดสต็อกในหนึ่งสัปดาห์

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบการเปลี่ยน productVariantDelete

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี