ตัวเลือกสินค้ากลับเข้าสต็อก

ทริกเกอร์ตัวเลือกสินค้ากลับเข้าสต็อกจะเริ่มขั้นตอนการทำงานเมื่อสินค้าคงคลังสำหรับตัวเลือกสินค้าเพิ่มขึ้นจาก 0 หรือน้อยกว่าหรือมากกว่า 1 โดยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังอาจเป็นการสั่งซื้อ การเปลี่ยนสินค้าคงคลังด้วยตนเอง หรือแอปที่เปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลัง

ข้อมูลที่ป้อน

โดยสามารถใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ตัวเลือกสินค้ากลับเข้าสต็อกได้

ข้อมูลต่อไปนี้มีไว้สำหรับขั้นตอนการทำงานด้วยทริกเกอร์ตัวเลือกสินค้ากลับเข้าสต็อก
ข้อมูล คำอธิบาย
ProductVariant ตัวเลือกสินค้าที่มีการเปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลัง

การทดสอบตัวเลือกสินค้ากลับเข้าสต็อก

หากต้องการทดสอบขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์นี้ ให้เปลี่ยนสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้า จาก 0 เป็น 1 หรือมากกว่า

ตัวอย่าง

ไลบรารีเทมเพลต Flow มีตัวอย่างมากมายที่ใช้ประโยชน์ทริกเกอร์ตัวเลือกสินค้ากลับเข้าสต็อก ตัวอย่างเหล่านี้แสดงวิธีการใช้ประโยชน์สินค้าคงคลังสำหรับสินค้า ตัวเลือกสินค้า และต่อตำแหน่งที่ตั้ง

การดำเนินการ

การดำเนินการใดๆ ที่ต้องมีตัวเลือกสินค้าหรือสินค้าสามารถใช้กับทริกเกอร์ตัวเลือกสินค้ากลับสต็อกได้ ซึ่งรวมถึง:

รายละเอียด API

ทริกเกอร์ตัวเลือกสินค้ากลับเข้าสต็อกจะอนุญาตให้มีการดำเนินการด้วยอ็อบเจกต์ใน API Graphql ของตัวเลือกสินค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี