ลบแท็กลูกค้าแล้ว

ทริกเกอร์ลบแท็กลูกค้าจะเริ่มขั้นตอนการทำงานเมื่อแท็กอย่างน้อยหนึ่งแท็กถูกลบออกจากลูกค้า

ช่อง

ทริกเกอร์ลบแท็กลูกค้ามีฟิลด์ต่อไปนี้ ซึ่งสามารถใช้ในเงื่อนไขและการดำเนินการ และเพื่อรับข้อมูลในขั้นตอนการทำงาน:

ฟิลด์ในทริกเกอร์ลบแท็กลูกค้า
ช่อง คำอธิบาย
แท็ก รายการแท็กที่ถูกลบจากลูกค้า
ลูกค้า ลูกค้าที่ถูกลบแท็กออก
ร้านค้า ร้านค้าที่แท็กถูกลบ

การดำเนินการ

เนื่องจากทริกเกอร์ส่งคืนฟิลด์ แท็ก ลูกค้า และร้านค้า การดำเนินการที่ต้องใช้ฟิลด์เหล่านั้นจึงสามารถใช้กับทริกเกอร์ได้ เช่น:

การทดสอบทริกเกอร์สร้างลูกค้าแล้ว

หากต้องการทดสอบขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์นี้ ให้ลบแท็กจากลูกค้า

รายละเอียด API

การใช้ทริกเกอร์ลบแท็กลูกค้าแล้วจะอนุญาตให้มีการดำเนินการด้วยอ็อบเจกต์ใน API Graphql ของลูกค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี