สินค้าเฉพาะรายการในคำสั่งซื้อที่รอจัดการซึ่งเตรียมไว้สำหรับการรับสินค้า

ทริกเกอร์สินค้าเฉพาะรายการในคำสั่งซื้อที่รอจัดการได้จัดเตรียมไว้สำหรับการมารับแล้ว ซึ่งจะเริ่มขั้นตอนการทำงานเมื่อรายการสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการในคำสั่งซื้อได้มีการจัดเตรียมให้มารับแล้ว

การดำเนินการ

สามารถใช้การดำเนินการต่อไปนี้ในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์สินค้าเฉพาะรายการในคำสั่งซื้อที่รอจัดการสำหรับการมารับ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่มีการเพิ่มแท็กคำสั่งซื้อเมื่อสินค้าเฉพาะรายการในคำสั่งซื้อที่รอจัดการพร้อมให้มารับแล้ว

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่ระบบจะใช้แท็กคำสั่งซื้อเมื่อสินค้าเฉพาะรายการในคำสั่งซื้อที่รอจัดการได้มีการเตรียมเพื่อมารับสินค้าแล้ว

การทดสอบทริกเกอร์สินค้าเฉพาะรายการในคำสั่งซื้อที่รอจัดการได้มีการเตรียมเพื่อมารับสินค้าแล้ว

การทริกเกอร์นี้จะมีผลกับการจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอก ไม่ใช่กับกิจกรรมการจัดการสินค้าด้วยตนเอง หากต้องการทดสอบขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์นี้ ให้ติดต่อขอรับบริการจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอกของคุณเพื่อค้นหาวิธีสร้างคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบ

รายละเอียด API

ทริกเกอรร์สินค้าเฉพาะรายการในคำสั่งซื้อที่รอการจัดได้มีการเตรียมเพื่อมารับสินค้าแล้ว ซึ่งจะอนุญาตให้มีการดำเนินการด้วย อ็อบเจกต์ใน API Graphql ของคำสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี