ผลรวม

การดำเนินการ “รวมผล” จะรวมยอดรวมของสินค้าในรายการและระบุค่าของผลรวม เช่น ราคารวมของคำสั่งซื้อที่แตกต่างกันหลายรายการ

ช่อง

การดำเนินการ “รวมผล” จะมีฟิลด์ดังต่อไปนี้

ฟิลด์ที่ใช้ในการดำเนินการ “รวมผล”
ช่อง คำอธิบาย
รายการ ต้องระบุ รายการสิ่งที่รวมของการดำเนินการ “รวมผล

ข้อมูลที่ส่งคืน

การดำเนินการ “รวมผล” จะไม่ดำเนินการใดๆ ในร้านค้าของคุณโดยตรง แต่จะคำนวณข้อมูลจากร้านค้าของคุณและทำให้ข้อมูลนี้พร้อมใช้งานในขั้นตอนต่อๆ ไปในขั้นตอนการทำงานของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มการดำเนินการ “รวมผล” ไปยังขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนที่ตามมาจะมีตัวแปร “รวมผล” พร้อมใช้งานในเครื่องมือเลือกตัวแปร หากต้องการใช้ข้อมูลที่ดึงมาจากคำค้นหาของคุณในเงื่อนไขหรือการดำเนินการต่อไปนี้ ให้เลือก “รวมผล” ในส่วน “ข้อมูลที่ส่งคืน” ของแผงการกำหนดค่า สำหรับตัวแปรที่สร้างขึ้นเอง ให้ใช้อ็อบเจกต์ Sum

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่รวมราคาของคำสั่งซื้อที่ลูกค้าได้ดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมา และเพิ่มแท็กลูกค้าหากยอดรวมเท่ากับหรือมากกว่า 1,000

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้มีการรวมราคาทั้งหมดของคำสั่งซื้อที่ลูกค้าดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมา หากยอดรวมเท่ากับหรือมากกว่า 1,000 ระบบจะใช้แท็กลูกค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี