Summa

Åtgärden Summa lägger ihop det totala antalet artiklar i en lista och ger det totala värdet, till exempel det totala priset för flera olika ordrar.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Summa innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Summa.
Fält Beskrivning
Lista Krävs. Lista över totalen från åtgärden Summa.

Returnerade data

Åtgärden Summa vidtar ingen direkt åtgärd i din butik. I stället beräknar den data från din butik och gör data tillgängliga för användning i efterföljande steg i ditt arbetsflöde.

När du lägger till åtgärden Summa i ett arbetsflöde, har steg som följer den här åtgärden en Summa-variabel tillgänglig i variabelväljaren. Välj Summa i avsnittet Returnerade data på konfigurationspanelen för att välja data som har extraherats av din fråga. Använd objektet Sum för anpassade variabler.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som summerar priset på ordrar som en kund har lagt under den senaste veckan och lägger till en kundtagg om totalen är lika med eller större än 1 000.

I det här exempelarbetsflödet summeras det totala priset för ordrar som en kund har gjort under den senaste veckan. Om det totala beloppet är lika med eller större än 1 000 tillämpas en kundtagg.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis