ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้ว

การดำเนินการทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้วจะทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อที่เริ่มต้นขั้นตอนการทำงานว่าชำระเงินแล้ว การดำเนินการนี้ไม่ได้จัดเก็บการชำระเงิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดที่ต้องทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้ว โปรดตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินที่รอการตัดบัญชี

ทริกเกอร์

การดำเนินการทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้วมีช่องที่ซ่อนอยู่ซึ่งทริกเกอร์ได้เพิ่มเข้าไป โดยช่องดังกล่าว คือ ID คำสั่งซื้อ ซึ่งจะระบุคำสั่งซื้อที่จะทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้ว ID คำสั่งซื้อถูกกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

สามารถใช้การดำเนินการทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้วในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:

ตัวอย่าง

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชําระเงินแล้วเมื่อลูกค้าสั่งซื้อจากที่อยู่อีเมลอันใดอันหนึ่ง

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบจะทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชําระเงินแล้วเมื่อลูกค้าสั่งซื้อจากที่อยู่อีเมลอันใดอันหนึ่ง

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบการเปลี่ยน orderMarkAsPaid

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี