Oznacz zamówienie jako opłacone

Oznacz zamówienie jako opłacone czynność oznacza zamówienie, które uruchomiło workflow jako opłacone. Ta czynność nie rejestruje płatności. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, kiedy należy oznaczyć zamówienie jako opłacone, zapoznaj się z informacjami na temat odroczonych płatności.

Na tej stronie

Wyzwalacze

Czynność Oznacz zamówienie jako opłacone ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. To pole ID zamówienia identyfikuje zamówienie, które ma zostać oznaczone jako opłacone. ID zamówienia jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Oznacz zamówienie jako opłacone może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład

Przykład workflow, który oznacza zamówienie jako opłacone, gdy zostanie złożone przez klienta z określonego adresu e-mail

W tym przykładzie workflow zamówienie jest oznaczone jako opłacone, gdy zostanie złożone przez klienta z określonego adresu e-mail.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź mutację OrderMarkAsPaid.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo