Usuń metapole sklepu

Czynność Usuń metapole sklepu polega na usunięciu metapól ze sklepu, który uruchamia workflow.

Na tej stronie

Pola

Czynność Usuń metapole sklepu zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Usuń metapole sklepu.
Pole Opis
Przestrzeń nazw metapola Wymagane. Przestrzeń nazw metapola jest kontenerem grupy metapól. Grupowanie metapól w ramach przestrzeni nazw zapobiega konfliktom między metapolami.
Klucz Wymagane. Klucz to identyfikator wartości metapola.

Wyzwalacze

Czynność Usuń metapole sklepu może być używana w każdym workflow.

Przykład:

Przykład workflow, który usuwa metapole sklepu po utworzeniu nowego klienta

W tym przykładowym workflow metapole sklepu jest usuwane po utworzeniu nowego klienta.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj obiekt wejściowy MetafieldInput.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo