Dane wyjściowe dziennika

W ramach czynności Dane wyjściowe dziennika dane wyjściowe tekstu są zapisywane w dzienniku przebiegu workflow w sekcji Dane przebiegu na stronie Historia przebiegu. Może to być pomocne w debugowaniu procesów workflow poprzez przeglądanie danych w środowisku lub wyświetlanie wyników wyrażeń liquid dla workflow.

Na tej stronie

Pola

Czynność Dane wyjściowe dziennika zawiera następujące pola.

Pola używane w czynności Dane wyjściowe dziennika.
Pole Opis
Dane wyjściowe Wymagane. Tekst do zapisu w dzienniku przebiegu w ramach czynności Dane wyjściowe dziennika.

Wyzwalacze

Czynność Dane wyjściowe dziennika może być używana w każdym workflow.

Przykład

Przykład workflow, który zapisuje nazwę zamówienia w dzienniku przebiegu workflow.

W tym przykładowym workflow w ramach czynności Dane wyjściowe dziennika w dzienniku przebiegu workflow zapisana zostanie nazwa zamówienia.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo