Aktualizuj uwagę dotyczącą firmy

Czynność Aktualizuj uwagę dotyczącą firmy polega na aktualizacji uwag na stronie firmy dla firmy, która uruchamia workflow.

Na tej stronie

Pola

Czynność Aktualizuj uwagę dotyczącą firmy zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Aktualizuj uwagę dotyczącą firmy.
Pole Opis
Uwaga Uwaga do zastosowania do firmy.

Wyzwalacze

Czynność Aktualizuj uwagę dotyczącą firmy ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. To pole ID firmy identyfikuje firmę, która ma zostać zaktualizowana. ID firmy jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Aktualizuj uwagę dotyczącą firmy może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład

Przykład workflow, który dodaje uwagę do firmy po utworzeniu zwrotu kosztów

W tym przykładowym workflow do firmy dodawana jest uwaga po utworzeniu nowej firmy.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź mutację companyUpdate.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo