Aktualizuj metapole produktu

Czynność Aktualizuj metapole produktu polega na dodaniu metapola do produktu, który uruchamia workflow, lub aktualizacji metapola już istniejącego w tym produkcie.

Na tej stronie

Pola

Czynność Aktualizuj metapole produktu zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Aktualizuj metapole produktu.
Pole Opis
Przestrzeń nazw metapola Wymagane. Przestrzeń nazw metapola jest kontenerem grupy metapól. Grupowanie metapól w ramach przestrzeni nazw zapobiega konfliktom między metapolami.
Klucz Wymagane. Klucz to identyfikator wartości metapola.
Wartość Wymagane. Wartość jest informacją, która ma być zapisana w metapolu. Wartość jest zawsze przechowywana jako ciąg znaków, niezależnie od typu metapola.
Typ Typ danych wartości metapola.

Wyzwalacze

Czynność Aktualizuj metapole produktu ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. Pole ID produktu identyfikuje produkt, do którego ma zostać dodane metapole. ID produktu jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Aktualizuj metapole produktu może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład:

Przykład workflow, który dodaje metapole produktu po dodaniu produktu do sklepu

W tym przykładowym workflow metapole produktu jest dodawane do wszystkich produktów, gdy są dodawane do sklepu.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj obiekt wejściowy MetafieldInput.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo