Aktualizuj metapole firmy

Czynność Aktualizuj metapole firmy polega na dodaniu metapola do firmy, która uruchamia workflow, lub aktualizacji metapola istniejącego już w takiej firmie.

Na tej stronie

Pola

Czynność Aktualizuj metapole firmy zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Aktualizuj metapole firmy.
Pole Opis
Przestrzeń nazw metapola Wymagane. Przestrzeń nazw metapola jest kontenerem grupy metapól. Grupowanie metapól w ramach przestrzeni nazw zapobiega konfliktom między metapolami.
Klucz Wymagane. Klucz to identyfikator wartości metapola.
Wartość Wymagane. Wartość jest informacją, która ma być zapisana w metapolu. Wartość jest zawsze przechowywana jako ciąg znaków, niezależnie od typu metapola.
Typ Typ danych wartości metapola.

Wyzwalacze

Czynność Aktualizuj metapole firmy ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. To pole ID firmy identyfikuje firmę, do której ma zostać dodane metapole. ID firmy jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Aktualizuj metapole firmy może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład:

Przykład workflow, który dodaje metapole firmy po utworzeniu firmy

W tym przykładowym workflow metapole custom.source jest dodawane z wartością tradeshow do wszystkich firm utworzonych z uwagą NY Tradeshow 2022.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj obiekt wejściowy MetafieldInput.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo