Aktualizuj metapole kolekcji

Czynność Aktualizuj metapole kolekcji polega na dodaniu metapola do kolekcji, która uruchamia workflow, lub aktualizacji metapola już istniejącego w tej kolekcji.

Na tej stronie

Pola

Czynność Aktualizuj metapole kolekcji zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Aktualizuj metapole kolekcji.
Pole Opis
Przestrzeń nazw metapola Wymagane. Przestrzeń nazw metapola jest kontenerem grupy metapól. Grupowanie metapól w ramach przestrzeni nazw zapobiega konfliktom między metapolami.
Klucz Wymagane. Klucz to identyfikator wartości metapola.
Wartość Wymagane. Wartość jest informacją, która ma być zapisana w metapolu. Wartość jest zawsze przechowywana jako ciąg znaków, niezależnie od typu metapola.
Typ Typ danych wartości metapola.

Wyzwalacze

Czynność Aktualizuj metapole kolekcji ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. Pole ID kolekcji identyfikuje kolekcję, do której ma zostać dodane metapole. ID kolekcji jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Aktualizuj metapole kolekcji może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład:

Przykład workflow, który dodaje metapole kolekcji po utworzeniu kolekcji

W tym przykładowym workflow metapole kolekcji jest dodawane do wszystkich nowo utworzonych kolekcji.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj obiekt wejściowy MetafieldInput.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo