Pobierz dane zamówienia

W procesach workflow wykorzystujących dane zamówienia możesz użyć czynności Pobierz dane zamówienia w celu pobrania ze sklepu informacji o zamówieniu. Możesz użyć tej czynności w dowolnym workflow, w tym w wyzwalaczu Zaplanowany czas. Workflow używający wyzwalacza Zaplanowany czas uruchamia się w podanym czasie, a nie w wyniku wystąpienia zdarzenia. Ponieważ w Twoim sklepie lub aplikacji nie wystąpiło konkretne zdarzenie, które uruchamia workflow, żadne dane nie są automatycznie uwzględniane.

Pola

Czynność Pobierz dane zamówienia zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Pobierz dane zamówienia.
Pole Opis
Sortuj dane według Wymagane. Parametry, według których sortowane są dane zwracane przez zapytanie wyszukiwania.
Maksymalna liczba zamówień Wymagane. Maksymalna liczba zamówień, które mogą zostać zwrócone przez wybrane zapytanie wyszukiwania.
Wybierz zapytanie, aby przefiltrować dane Wymagane. Zapytanie wyszukiwania pozyskujące dane, które mają być użyte w workflow. Wybierz opcję Zaawansowane w celu utworzenia własnego zapytania o zamówienia, używając składni wyszukiwania API Shopify.
Edytuj zapytanie Zapytanie wyszukiwania używane do wybierania zamówień. To zapytanie może być edytowane w celu dostosowania wyników.

Zwrócone dane

Sama czynność Pobierz dane zamówienia nie powoduje podjęcia bezpośredniej czynności w Twoim sklepie. Zamiast tego wyodrębnia dane z Twojego sklepu na podstawie zapytania i udostępnia je do wykorzystania w kolejnych krokach w Twoim workflow.

Gdy dodajesz czynność Pobierz dane zamówienia do workflow, kroki, które następują po tej czynności mają zmienną Pobierz dane zamówienia w selektorze zmiennych. Aby wykorzystać dane wyodrębnione przez Twoje zapytanie w następujących warunkach lub czynnościach, wybierz Pobierz dane zamówienia w sekcji Zwrócone dane w panelu konfiguracji. Dla niestandardowo utworzonych zmiennych, użyj obiektu getOrderData.

Wyzwalacze

Czynność Pobierz dane zamówienia może być używana w dowolnym workflow.

Przykład

Przykładowy workflow, który powtarza się raz w tygodniu, sprawdza zamówienia utworzone w ciągu ostatniego tygodnia i dodaje tagi do klientów, którzy składają zamówienia zwiększające ich dotychczasowe wydatki co najmniej do kwoty 100 USD.

Uruchomienie tego przykładowego workflow jest zaplanowane na każdą niedzielę na godz. 9:00. Czynność Pobierz dane zamówienia jest używana do gromadzenia danych zamówień utworzonych w ostatnim tygodniu. Jeśli kwota dotychczasowych wydatków klientów związanych z zamówieniami wynosi ponad 100 USD, stosowany jest tag Gold.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo