Bestellingsgegevens ophalen

In workflows die bestelgegevens nodig hebben kun je de actie Bestelgegevens ophalen gebruiken om gegevens van bestellingen op te halen uit je winkel.

Configuratie

Velden

De actie Bestelgegevens ophalen bevat de volgende velden, die gebruikt worden om de query op te bouwen:

Velden die worden gebruikt in de acties Gegevens ophalen.
Veld Beschrijving
Gegevens sorteren op Vereist. De parameters die bepalen hoe de gegevens die door de zoekquery zijn opgehaald gesorteerd worden.
Maximaal aantal resultaten Vereist. Het maximumaantal resultaten dat kan worden geretourneerd door de zoekquery die je selecteert. Je kunt er maximaal 100 tegelijk retourneren.
Query Vereist. Kies uit veelgebruikte query's of selecteer Geavanceerd om een eigen query te maken.

Tekenreeks query

Dit is een voorbeeldquery voor het ophalen van bestellingen die de afgelopen dag zijn bijgewerkt:

updated_at:<='{{ scheduledAt }}' AND updated_at:>'{{ scheduledAt | date_minus: "1 day" }}'

De variabele updated_at is een filter dat beschikbaar is op de query Bestellingen. Je kunt deze variabele meerdere keren gebruiken of combineren met andere variabelen. De Liquid-variabele scheduledAt is beschikbaar op workflows die de trigger Gepland tijdstip gebruiken. De Liquid-tag date_minus is een speciale Flow-tag waarmee je tijd van een datum kunt aftrekken.

Bij het opvragen van gegevens is het volgende handig om te weten:

  • Lijst met beschikbare filters voor bestellingen - Query's moeten een bepaalde syntaxis volgen.
  • Veldnamen voor alle query's zijn te vinden in de ontwikkelaarsdocumentatie voor het QueryRoot-object.
  • Queryveldwaarden worden niet altijd gedocumenteerd. In sommige gevallen kun je de waarden vinden door naar de API-documentatie te kijken. Je kunt ook vaak de veldwaarden in de URL's in het Shopify-beheercentrum vinden wanneer je filtert. Als je bijvoorbeeld enkele querywaarden voor bestellingen wilt zoeken, filter je de pagina Bestellingen in het Shopify-beheercentrum en controleer je de URL.
  • Je kunt een zoekopdracht uitvoeren of testen in je winkel met behulp van de Shopify GraphiQL-app.
  • Let op wat er gebeurt als de query mislukt. Vaak retourneert de API alle resultaten (in plaats van geen resultaten).

Geretourneerde gegevens

Alle acties Gegevens ophalen retourneren een lijst met tussen de 0 en 100 bronnen. Afhankelijk van waarvoor de lijst bedoeld is, kun je deze gegevens op verschillende manieren gebruiken:

  • Als je elk artikel in de lijst afzonderlijk wilt verwerken, bijvoorbeeld om een tag voor elk toe te voegen, kun je de actie Voor elk gebruiken.
  • Als je gegevens wilt verzamelen, zoals het aantal geretourneerde resultaten, kun je de actie Aantal of Som gebruiken.
  • Als je de lijst wilt exporteren, bijvoorbeeld voor het verzenden van een e-mail met alle artikelen, kun je geretourneerde gegevens rechtstreeks in vervolgacties gebruiken.

Gebruik de variabele Bestelgegevens ophalen, een lijst met bestellingen, om toegang te krijgen tot de geretourneerde gegevens in stappen die op deze actie volgen. Je kunt deze variabele zowel in voorwaarden als in acties gebruiken. Je kunt de lijst met bestellingen bijvoorbeeld als volgt verzenden in een actie Interne e-mail verzenden:

{% for single_order in GetOrderData %}
- {{ single_order.name }}
{% endfor %}

Triggers

Je kunt deze actie in elke workflow gebruiken, waaronder de trigger*Geplande tijd. In een workflow met de trigger **Geplande tijd* begint de workflow op een tijd die je hebt opgegeven in plaats van als reactie op een gebeurtenis. Gegevens worden niet automatisch opgenomen omdat er geen specifieke gebeurtenis in je winkel of een app is waardoor de workflow start.

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die één keer per week wordt herhaald, bestellingen controleert die in de afgelopen week zijn gemaakt en klanttags toevoegt aan diegenen die bestellingen plaatsen waardoor hun levenslange uitgaven worden verhoogt naar 100 USD of meer.

In deze voorbeeldworkflow wordt elke zondag om 09.00 uur een workflow uitgevoerd. De actie Bestellingsgegevens ophalen wordt gebruikt om gegevens te verzamelen voor bestellingen die in de afgelopen week zijn aangemaakt. Als de klanten die aan de bestellingen zijn gekoppeld een levenslang uitgavenbedrag van meer dan 100 USD hebben, wordt de Gold-tag toegepast op de klant.

API-referentie

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis