Bestellingsgegevens ophalen

In workflows die bestellingsgegevens gebruiken kun je de actie Bestellingsgegevens ophalen gebruiken om gegevens van bestellingen op te halen uit je winkel. Je kunt deze actie in alle workflows gebruiken, inclusief de trigger Gepland tijdstip. In een workflow die gebruikmaakt van de trigger Gepland tijdstip start de workflow op een tijdstip dat je hebt opgegeven, in plaats van als resultaat van een evenement. Omdat er geen specifiek evenement in je winkel of vanuit een app is om de workflow te starten, worden er geen gegevens automatisch toegevoegd.

Velden

De actie Bestellingsgegevens ophalen bevat de volgende velden.

Velden die worden gebruikt in de actie Bestellingsgegevens ophalen.
Veld Beschrijving
Gegevens sorteren op Vereist. De parameters die bepalen hoe de gegevens die door de zoekquery zijn opgehaald gesorteerd worden.
Maximumaantal bestellingen Vereist. Het maximumaantal bestellingen dat kan worden geretourneerd door de zoekquery die je selecteert.
Een query selecteren om gegevens te filteren Vereist. De zoekquery waarmee de gegevens die worden gebruikt in de workflow, worden opgehaald. Selecteer Geavanceerd om je eigen query voor bestellingen aan te maken met de API-zoeksyntaxis van Shopify.
Query bewerken De zoekquery die gebruikt wordt om bestellingen te selecteren. Deze query kan bewerkt worden om de resultaten aan te passen.

Geretourneerde gegevens

De actie Bestelgegevens ophalen zelf heeft geen directie actie in je winkel tot gevolg. In plaats daarvan worden gegevens uit je winkel opgehaald op basis van je query en worden deze gegevens beschikbaar gemaakt voor gebruik in daaropvolgende stappen in je workflow.

Als je de actie Bestelgegevens ophalen aan een workflow toevoegt, is voor de stappen die op deze actie volgen de variabele Bestelgegevens ophalen beschikbaar in de variabelenkiezer. Als je de gegevens wilt gebruiken die door je query zijn geëxtraheerd in de volgende staat of acties, selecteer je Productgegevens ophalen in het gedeelte Geretourneerde gegevens van het configuratiepaneel. Gebruik voor aangepaste gemaakte variabelen het object getOrderData.

Triggers

De actie Bestellingsgegevens ophalen kan in elke workflow gebruikt worden.

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die één keer per week wordt herhaald, bestellingen controleert die in de afgelopen week zijn gemaakt en klanttags toevoegt aan diegenen die bestellingen plaatsen waardoor hun levenslange uitgaven worden verhoogt naar 100 USD of meer.

In deze voorbeeldworkflow wordt elke zondag om 09.00 uur een workflow uitgevoerd. De actie Bestellingsgegevens ophalen wordt gebruikt om gegevens te verzamelen voor bestellingen die in de afgelopen week zijn aangemaakt. Als de klanten die aan de bestellingen zijn gekoppeld een levenslang uitgavenbedrag van meer dan 100 USD hebben, wordt de Gold-tag toegepast op de klant.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis