Gepland tijdstip

De trigger Gepland tijdstip start een workflow op een door jou opgegeven tijd en datum, met de volgende opties:

 • de workflow herhalen volgens een specifieke planning;
 • de workflow niet meer herhalen wanneer aan bepaalde criteria wordt voldaan.

In tegenstelling tot de meeste andere triggers die beschikbaar zijn voor Shopify Flow, start de trigger Gepland tijdstip een workflow op basis van criteria die je instelt wanneer je de workflow aanmaakt, in plaats van op basis van een gebeurtenis die plaatsvindt in je winkel of in een app.

Er zijn drie verschillende manieren om de trigger Gepland tijdstip gebruiken:

Je kunt meerdere planningen aanmaken en elke combinatie hiervan gebruiken.

Aandachtspunten voor het gebruik van de trigger Gepland tijdstip

 • Een workflow moet minstens één toekomstige gebeurtenis hebben. Een aangemaakte workflow die in het verleden begint én eindigt, kun je niet activeren.
 • Voor het herhalen van workflows is het langst mogelijke interval tussen gevallen één jaar. Het kortst mogelijke interval is tien minuten. Voor korte tijdsintervallen kun je inconsistente resultaten krijgen als het uitvoeren van een workflow langer duurt dan het interval, afhankelijk van de gebruikte query en de acties in de workflow.

Een workflow aanmaken die op een specifieke datum en tijd wordt uitgevoerd

 1. Maak een nieuwe workflow aan en selecteer vervolgens de trigger Gepland tijdstip.
 2. Optioneel: selecteer de tijdzone die je wilt gebruiken. Dit wordt standaard ingesteld op de tijdzone van je winkel.
 3. Voer een Begindatum en een Begintijd in.
 4. Optioneel: als je een extra planning voor de workflow wilt toevoegen, klik je op Planning toevoegen.

Een workflow aanmaken die herhaaldelijk volgens een planning wordt uitgevoerd

 1. Maak een workflow aan die begint met de trigger Gepland tijdstip.
 2. Nadat je de begintijd en -datum hebt ingesteld, klik je op Herhaalregel toevoegen.

  1. Selecteer na hoeveel tijd de workflow opnieuw moet worden uitgevoerd. Dit moet een geheel getal zijn. Decimalen worden niet ondersteund.
  2. Stel de periode in met de opties Dagen, Weken of Maanden.
   • Als je Weken selecteert, klik je op de dag van de week waarop de workflow moet worden uitgevoerd.
   • Als je Maanden selecteert, selecteer je de dag van de maand waarop de workflow moet worden uitgevoerd.
 3. Optioneel: klik op Eindregel toevoegen om criteria in te stellen die ervoor zorgen dat de workflow niet meer wordt herhaald.

Een workflow aanmaken die niet meer wordt herhaald wanneer aan specifieke criteria wordt voldaan

 1. Maak een workflow aan die begint met de trigger Gepland tijdstip en een Herhaalregel.
 2. Klik op Eindregel toevoegen.
 3. Doe een van de volgende dingen:
  • Als je de workflow wilt stoppen nadat deze een vast aantal keren is uitgevoerd, selecteer je Na aantal gebeurtenissen en voer je het aantal in het gedeelte Aantal in.
  • Als je de workflow op een bepaald moment wilt stoppen, selecteer je Op een datum en tijd en voer je een Einddatum en een Eindtijd in.

Acties ontvangen

De meeste workflows beginnen als gevolg van een evenement en bevatten automatisch gegevens die gerelateerd zijn aan dat evenement.Wanneer een workflow bijvoorbeeld wordt gestart door de trigger Bestelling aangemaakt, wordt de workflow gestart wanneer een nieuwe bestelling wordt geplaatst.De workflow heeft automatisch de gegevens over de bestelling die ervoor heeft gezorgd dat de workflow werd uitgevoerd en voert acties uit op die workflow.

In een workflow die gebruikmaakt van de trigger Gepland tijdstip start de workflow op een tijdstip dat je hebt opgegeven, in plaats van als resultaat van een evenement.Omdat er geen specifiek evenement in je winkel of vanuit een app is om de workflow te starten, worden er geen gegevens automatisch toegevoegd.Je kunt de volgende acties gebruiken om die gegevens in je workflow te zetten, zodat je een workflow aanmaakt die acties onderneemt voor bestellingen of producten:

Geplande tijdsvariabelen

Wanneer je een workflow start met de trigger Geplande tijd, hebben voorwaarden en acties in die workflow die Liquid-variabelen accepteren, een extra variabele beschikbaar. De variabele Gepland om retourneert de tijd en datum waarop de uitvoering van de workflow staat gepland.

Acties

De volgende acties kunnen worden gebruikt in workflows die beginnen met de trigger Gepland tijdstip.

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een e-mail verzendt volgens een specifieke planning

In deze voorbeeldworkflow wordt elke maand om 09.00 uur op de laatste doordeweekse dag een e-mail verzonden.

De trigger Gepland tijdstip testen

Stel in dat de eerste workflow wordt uitgevoerd kort nadat je de workflow hebt ingeschakeld om een workflow te testen die met deze trigger begint. Nadat je zeker weet dat je workflow werkt zoals bedoeld, bewerk je je workflow om de begindatum en -tijd bij te werken.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis