Collectie verwijderd

De trigger Collectie verwijderd start een workflow wanneer een gebruiker in je organisatie of een externe app een collectie verwijdert uit het Shopify-beheercentrum. Workflows die beginnen met de trigger Collectie verwijderd, gelden zowel voor handmatige als automatische collecties.

Acties

De volgende acties kunnen worden gebruikt in workflows die beginnen met de trigger Collectie verwijderd.

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een e-mail stuurt als een collectie wordt verwijderd

In deze voorbeeldworkflow wordt een e-mail verzonden wanneer een collectie wordt verwijderd.

De trigger 'Collectie verwijderd' testen

Verwijder een collectie om een workflow te testen die met deze trigger begint.

API-gegevens

Via de trigger Collectie verwijderd kunnen acties worden ondernomen met het Graphql-API-object Collectie.

Verwijderde objecten zijn niet beschikbaar in de API. De collectie-ID is het enige detail dat je te zien krijgt wanneer een collectie is verwijderd. Andere details zijn niet beschikbaar.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis