Kollektionen blev slettet

Udløseren Kollektionen blev slettet starter et workflow, når en bruger i din organisation eller en tredjepartsapp sletter en kollektion fra Shopify-administratoren. Workflows, der starter med udløseren Kollektionen blev slettet, gælder både for manuelle og automatiske kollektioner.

Handlinger

Du kan anvende følgende handlinger i workflows, der starter med udløseren Kollektionen blev slettet.

Eksempel

Eksempel på et workflow, der sender en mail, når en kollektion slettes

I dette workfloweksempel sendes der en mail, når en kollektion slettes.

Test af udløseren Kollektionen blev slettet

Hvis du vil teste et workflow, der starter med denne udløser, skal du slette en kollektion.

API-detaljer

Med udløseren Kollektionen blev slettet kan du foretage handlinger med Collection Graphql API-objektet.

Slettede objekter er ikke tilgængelige i API'en. Kollektions-id'et er den eneste detalje, du kan få, når en kollektion er blevet slettet. Andre detaljer er ikke tilgængelige.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis