Samlingen er slettet

Utløseren Samling slettet starter en arbeidsflyt når en bruker i organisasjonen eller en tredjepartsapp sletter en samling fra Shopify-administrator. Arbeidsflyter som starter med utløseren Samling slettet gjelder for både manuelle og automatiske samlinger.

Handlinger

Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren Samling slettet.

Eksempel:

Et eksempel på en arbeidsflyt som sender en e-post når en samling slettes

I dette arbeidsflyteksempelet sendes det en e-post når en samling slettes.

Teste utløseren Samling slettet

Slett en samling for å teste en arbeidsflyt som starter med denne utløseren.

API-detaljer

Ved å bruke utløseren Samling slettet kan det utføres handlinger med Collection Graphql API-objektet.

Slettede objekter er ikke tilgjengelig i API-et. Samlings-ID-en er den eneste opplysningen du kan hente når en samling er slettet. Andre opplysninger er ikke tilgjengelig.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis