Oppfyllelsesforespørsel av en oppfyllelsesbestilling avvist

Utløseren Oppfyllelsesforespørsel for en oppfyllelsesbestilling er avvist starter en arbeidsflyt når en oppfyllelsestjeneste avviser oppfyllelsesforespørselen.

Handlinger

Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren Oppfyllelsesforespørsel av en oppfyllelsesbestilling avvist.

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til en tagg og sender en e-postmelding når en oppfyllelsesforespørsel avvises

I dette arbeidsflyteksempelet legges det til en tagg, og det sendes en intern e-postmelding, når en oppfyllelsesforespørsel avvises av en tjenesteleverandør.

Teste utløseren Oppfyllelsesforespørsel for oppfyllelsesbestilling avvist

Denne utløseren gjelder for tredjepartsoppfyllelser, ikke manuelle oppfyllelseshendelser. Kontakt tredjeparts-oppfyllelsestjenesten for å finne ut hvordan du kan opprette en testbestilling for å teste en arbeidsflyt som starter med denne utløseren.

API-detaljer

Med utløseren Oppfyllelsesforespørsel av en oppfyllelsesbestilling avvist kan man utføre handlinger med Order Graphql API-objektet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis