Produktet er slettet

Utløseren Produkt slettet starter en arbeidsflyt når en bruker i organisasjonen eller en tredjepartsapp sletter et produkt fra Shopify-adminstrator.

Handlinger

Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren Produkt slettet.

Eksempel:

Et eksempel på en arbeidsflyt som sender en e-post når et produkt slettes

I dette arbeidsflyteksempelet sendes en e-post når et produkt slettes.

Teste utløseren Produkt slettet

Slett et produkt fra Shopify-administrator for å teste en arbeidsflyt som starter med denne utløseren.

API-detaljer

Utløseren Produkt slettet gjør det mulig å utføre handlinger med Product Graphql API-objektet.

Slettede objekter er ikke tilgjengelig i API-et. Produkt-ID er den eneste opplysningen du kan hente når et produkt er slettet. Andre opplysninger er ikke tilgjengelig.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis