Produkt raderad

Utlösaren "Produkt raderad" startar ett arbetsflöde när en användare i din organisation eller en tredjepartsapp raderar en produkt från Shopify-administratören.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren "Produkt raderad".

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när en produkt raderas

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande när en produkt raderas.

Testa utlösaren ”Produkt raderad”

Radera en produkt från Shopify-administratören för att testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren.

API-detaljer

Med utlösaren "Produkt raderad" kan åtgärder vidtas med "Product Graphql API"-objektet.

Raderade objekt är inte tillgängliga i API. Produkt-ID är den enda uppgift du kan få när en produkt raderas. Övriga uppgifter är inte tillgängliga.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis