Kund raderad

Utlösaren Kund raderad startar ett arbetsflöde när en användare i din organisation eller en tredjepartsapp raderar en kundprofil från Shopify-administratören.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren "Kund raderad".

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när en kundprofil raderas

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande när en kundprofil raderas.

Test av utlösaren ”Kund raderad”

Radera en kundprofil för att testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren.

API-detaljer

Med utlösaren "Kund raderad" kan åtgärder vidtas med "Customer Graphql API"-objektet.

Raderade objekt är inte tillgängliga i API. Kund-ID är den enda uppgift du kan få när en kundprofil raderas. Övriga uppgifter är inte tillgängliga.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis