Hantera kunder

När en ny kund lägger en order i din butik läggs deras namn och information automatiskt till i din kundlista. Du kan skicka e-post till kunder från din Shopify-admin med hjälp av deras profilinformation. och beroende på omständigheterna kan du även lägga till, redigera eller ta bort en kundprofil manuellt. Om du vill skicka rabatter eller e-postmeddelanden till en viss uppsättning kunder kan du skapa en kundgrupp.

En kundprofil skapas när en kund interagerar med ditt företag. Till exempel så skapas en profil när en kund gör något av följande:

 • registrerar sig för din e-postlista eller ett kundkonto
 • gör en order
 • påbörjar en order men överger sin kassa
 • läggs till i din kundlista manuellt

Lägg till kundprofiler

Steg:

Skicka ett e-postmeddelande till en kund

Du kan skicka ett e-postmeddelande till en kund direkt från din Shopify-administratör eller från Shopify-appen.

Steg:

Redigera kundprofiler

Om en kundprofil redan finns i Shopify kan du redigera profilen från Kundsidan.

Innan du uppdaterar en kundprofil ska du kontrollera att inte en annan medarbetare för närvarande gör ändringar i samma profil så att dina ändringar inte strider mot varandra.

Du kan lägga till en anteckning i en kundprofil för att spara specifik information om kunden. Endast personal i din butik kan se dessa anteckningar. Dessa anteckningar är inte synliga för kunderna.

Att använda taggar kan hjälpa dig att organisera din kundprofillista. Du kan använda taggar för att märka dina kunder med beskrivande termer eller för att sortera dem i kategorier. Om du till exempel har företagskunder kan du tagga dessa kunder som B2B. Du kan söka och filtrera din kundprofillista med hjälp av taggar.

Steg:

Redigera en kunds prenumerationsbetalningsinformation

Om du säljer prenumerationsprodukter och en kund behöver uppdatera sin betalningsinformation på grund av en misslyckad betalning, kan du uppdatera kundens profil i Shopify-administratören.

 1. Från din Shopify admin går du till kunder.

 2. Klicka på kundens namn.

 3. Klicka på Fler åtgärder i avsnittet Betalningsmetoder.

 4. Gör följande om du vill att kunden själv ska uppdatera sin betalningsinformation:

  1. Klicka på Skicka länk för att uppdatera betalningsmetod.
  2. Välj den e-postadress som du vill skicka e-postmeddelandet från.
  3. Klicka på Skicka e-postmeddelande.
 5. Om du vill uppdatera kundens betalningsmetod manuellt för vissa betalningsmetoder gör du följande:

  1. Klicka på Ersätt betalningsmetod.
  2. Fyll i formuläret Ersätt betalningsmetod.
  3. Klicka på Bekräfta.
 6. Klicka på Radera betalningsmetod om du vill ta bort kundens betalningsmetod.

Se Prenumerationer för ytterligare information om att erbjuda prenumerationer.

Redigera kundprofiler i bulk

Från din Shopify-administratör kan du använda massredigering för att redigera information för flera kundprofiler samtidigt.

Steg:

 1. Från din Shopify admin går du till kunder.

 2. Välj var och en av de kundprofiler som du vill redigera.

 3. Gör följande om du endast vill lägga till taggar eller ta bort taggar från de valda kundprofilerna:

  1. Klicka på Fler åtgärder.
  2. Klicka på Lägg till taggar eller Ta bort taggar.
  3. Lägg till eller ta bort taggarna.
  4. Klicka på Spara.
 4. Om du vill radera de valda kundprofilerna klickar du på Fler åtgärder och klickar sedan på Radera valda kunder. Du kan endast radera kundprofiler om de inte har någon beställningshistorik i din butik. Radering av en kundprofil kan inte ångras.

 5. Klicka på Redigera kunder om du vill redigera flera delar av informationen på en gång.

 6. Klicka på Lägg till fält och välj sedan den information som du vill redigera.

 7. Klicka på Spara.

Radera kundprofiler

Du kan radera kundprofiler om kunden inte har någon beställningshistorik i din butik. Kunder med beställningshistorik kan inte raderas från ditt butiksregister. Om en kundprofil raderas och kunden köper från din butik i framtiden kommer en ny kundprofil skapas.

Steg:

Sök efter kunder

Skapa kundgrupper

När du gör en sökning eller tillämpar filter kan du spara listan med resultat i din Shopify-admin. Då skapas en ny filterflik högst upp i kundlistan. Du kan använda filterflikarna för att sortera dina kunder i grupper. Dina sparade sökningar finns även tillgängliga i Shopify-appenKundskärmen.

Kundgrupper kan kombineras med rabatter så att kampanjer till specifika kundgrupper kan erbjudas.

Kundgrupper hjälper dig också att nå specifika prenumeranter när du skickar marknadsföring via e-post med Shopify Email eller marknadsföringsmeddelanden via SMS.

Kundgrupper uppdateras automatiskt, så kunder läggs till och tas bort från grupper beroende på sök- eller filterkriterierna som används för att skapa kundgruppen.

Steg:

 1. Utför en sökning, eller filtrera din kundlista.

 2. Klicka på Spara filter.

 3. Ange ett namn för kundgruppen i rutan Spara som.

 4. Klicka på Spara filter.

En flik med det namn du angav läggs till högst upp på kundlistan.

Leveransadresser till amerikanska militären

Militära e-postadresser i USA har ett unikt format som måste anges på rätt sätt. Ordern riskerar att inte komma fram till avsedd mottagare om adressen anges på fel sätt. Det finns tre olika typer av militära adresser i USA:

 • Army/Air Post Office (APO)
 • Fleet Post Office (FPO)
 • Diplomatic Post Office (DPO)

Se till att adressen är korrekt angiven innan du levererar ordern, om du får en order med leveransadress till amerikanska militären. Om kunden inte har angett leveransadressen på rätt sätt kan du redigera kundens adress med hjälp av följande riktlinjer:

 • Mottagarens namn måste anges i fälten för namn, men rankningen är valfri.
 • För APO-adresser måste både PSC- och BOX-nummer finnas i Adressrutan.
 • För FPO- och DPO-adresser måste både UNIT- och BOX-nummer finnas i Adressrutan.
 • Fältet Stad får endast innehålla APO, FPO eller DPO. Ange inte stadens namn.
 • I fältet Land/region ska du välja USA.
 • Försvarsmakten Amerika, Försvarsmakten Europa eller Försvarsmakten Stilla havet måste väljas i fältet Stat. Dessa platser kanske är angivna som förkortningar av din kund, till exempel AA (Armed Forces America), AE (Armed Forces Europe) eller AP (Armed Forces Pacific).

Kontakta kunden som har lagt ordern för att få ett förtydligande om du är osäker på någon adressinformation.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis