Hantera kunder

När en ny kund lägger en order i din butik läggs deras namn och information automatiskt till i din kundlista. En kundprofil skapas när en kund interagerar med ditt företag på något av följande vis:

 • registrering för din e-postlista eller ett kundkonto
 • lägg en order
 • påbörjar en order men överger den i kassan

Alternativt kan du manuellt lägga till en kund i din butik.

Du kan skicka e-postmeddelanden till enskilda kunder från din Shopify-administratör eller skicka rabatter och e-postmeddelanden till kundgrupper genom att använda kundsegment.

Lägg till kundprofiler

Steg:

Skicka ett e-postmeddelande till en kund

Du kan skicka ett e-postmeddelande till en kund direkt från din Shopify-administratör eller från Shopify-appen.

Steg:

Granska skickade e-postmeddelanden

När ett e-postmeddelande har skickats till en kund visas en avisering i kundens tidslinje. Om e-postmeddelandet inte skickades visas en varningsikon (ⓘ) intill aviseringen.

Du kan granska ett skickat e-postmeddelande och skicka en kopia av e-postmeddelandet antingen till kunden eller till dig själv.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till kunder.

 2. Klicka på kundnamnet.

 3. Leta reda på aviseringen om att ett e-postmeddelande har skickats i avsnittet Tidslinje.

 4. Klicka på Visa e-post.

 5. Valfritt: Gör något av följande för att skicka ett e-postmeddelande:

  • Om du vill skicka e-postmeddelandet till en kund väljer du Kund och klickar sedan på Skicka igen.
  • För att skicka e-postmeddelandet till dig själv väljer du Mig själv och klickar sedan på Skicka igen.

Redigera kundprofiler

Om en kundprofil redan finns i Shopify kan du redigera profilen från Kundsidan.

Innan du uppdaterar en kundprofil ska du kontrollera om en annan medarbetare för närvarande gör ändringar i samma profil, så att era ändringar inte blir motstridiga.

Du kan lägga till en anteckning till en kundprofil för att hålla koll på specialinformation om kunden. Det är bara medarbetare i din butik som kan komma åt dessa anteckningar. Anteckningarna är inte synliga för kunden.

Att använda taggar kan hjälpa dig att organisera din kundprofillista. Du kan använda taggar för att märka dina kunder med beskrivande termer eller för att sortera dem i kategorier. Om du till exempel har viktiga kunder så kan du tagga dessa kunder som VIP. Taggar kan också användas för att skapa kundsegment. Taggar är inte skiftlägeskänsliga.

Steg:

Redigera en kunds prenumerationsbetalningsinformation

Om du säljer prenumerationsprodukter och en kund behöver uppdatera sin betalningsinformation på grund av en misslyckad betalning, kan du uppdatera kundens profil i Shopify-administratören.

 1. Från din Shopify-admin går du till kunder.
 2. Klicka på den kund som du vill visa betalningsinformation för.
 3. Klicka på Fler åtgärder i avsnittet Betalningsmetoder.
 4. Valfritt: Gör följande om du vill att kunden själv ska uppdatera sin betalningsinformation:

  1. Klicka på Skicka länk för att uppdatera kortet.
  2. Välj den e-postadress som du vill skicka e-postmeddelandet från.
  3. Klicka på Skicka e-postmeddelande.
 5. Valfritt: Om du vill uppdatera kundens betalningsmetod manuellt för vissa betalningsmetoder gör du följande:

  1. Klicka på Ersätt kort.
  2. Fyll i formuläret Byt ut kontokort.
  3. Klicka på Bekräfta.
 6. Valfritt: Klicka på Radera kort om du vill ta bort kundens betalningsmetod.

Läs mer om prenumerationer.

Redigera kundprofiler i bulk

Du kan använda massredigering i Shopify-admin för att ändra information för flera kundprofiler samtidigt.

Du kan använda massredigering för att ändra fälten Förnamn, Efternamn, Taggar, E-post och Accepterar e-postmarknadsföring i kundprofiler samt eventuella Metafält-värden.

Om du vill redigera andra fält i en kundprofil, till exempel adressrader, telefonnummer eller status som skattebefriad måste du redigera kundprofilen individuellt eller använda en CSV-fil.

Du kan välja flera eller alla kundprofiler på följande sätt:

 • Om du vill redigera flera kundprofiler väljer du varje kundprofil.
 • Markera kryssrutan kundnamn om du vill redigera alla kundprofiler som listas på sidan för ett segment eller baserat på en sökning. Maximalt 50 kunder listas per sida.
 • Verifiera att segmentet Alla kunder är valt för att redigera alla kundprofiler i din butik.Markera kryssrutan Kundnamn och klicka sedan på Välj alla 50+ kunder i din butik.
 • Markera kryssrutan Kundnamn och klicka sedan på Välj alla 50+ kunder i det här segmentet för att redigera alla kundprofiler i ett segment.
 • Om du vill redigera alla kundprofiler i en fråga markerar du kryssrutan Kundnamn och klickar sedan på Välj alla 50+ kunder i den här frågan.
 • Markera kryssrutan Kundnamn och klicka sedan på Välj alla 50+ kunder i den här sökningen för att redigera alla kundprofiler i en sökning.

Steg:

Sammanfoga kundprofiler

Du kan ha två eller fler kundprofiler som hänvisar till en kund. I det här fallet kan du sammanfoga två profiler och kombinera dem till en profil. Innan du slutför sammanfogningen har du möjlighet att granska och välja vilken information den sammanslagna profilen kommer att ha.

Följande information slås samman till en profil:

 • order
 • beställningsutkast
 • adresser
 • E-postadress
 • telefonnummer
 • namn
 • anteckningar
 • taggar
 • skatteinställningar
 • tidslinjehändelser
 • kontokort
 • kundkonton
 • presentkort
 • rabatter

Om det finns information från båda profilkonflikterna kan du avbryta sammanfogningsprocessen och justera informationen i varje post på kundprofilsidorna innan du fortsätter med sammanfogningen.

Begränsningar för sammanslagning av kundprofiler

Granska följande överväganden innan du sammanfogar kundprofiler:

 • När profilerna har slagits ihop kan du inte vända processen.
 • Om profilerna innehåller anteckningar måste de kombinerade anteckningarna vara färre än eller lika med 5 000 tecken, inklusive mellanslag.
 • Om profilerna inkluderar taggar måste de kombinerade taggarna vara färre än eller lika med 250 taggar.
 • Om kunden prenumererar på e-post och SMS-textmarknadsföring i en profil, men inte i den andra, kommer den sammanslagna profilen att prenumerera.
 • Kunden meddelas inte när du sammanfogar dess kundprofiler.
 • Profiler kan inte sammanfogas i följande fall:
  • någon av kundprofilerna har, eller har någon gång haft, ett prenumerationskontrakt
  • antingen är kundprofilen B2B-kund aktivt länkad till ett företag eller fortfarande kopplad till tidigare B2B-ordrar
  • någon av kundprofilerna har ett kreditkort lagrat i kreditkortsvalv
  • någon av kundprofilerna har ett butikskreditkonto
  • någon av kundprofilerna har en multipass-inloggning
  • någon av kundprofilerna har raderats
  • någon av kundprofilerna har redigerats bort eller en förfrågan om bortredigering av data pågår
  • en sammanslagning av kundprofil pågår
  • en förfrågan om kunduppgifter pågår

Sammanfoga kundprofiler

Om du vill sammanfoga mer än en kundprofil till den aktuella måste du upprepa sammanslagningsproceduren för varje ytterligare profil.

Slå samman från kundlistan

Upprepa proceduren för varje ytterligare profil om du vill sammanfoga fler än två kunder.

Radera en kunds personuppgifter

Du kan begära att få radera en kunds personuppgifter och ändra kundens personuppgifter från Shopifys register och från alla appar och kanaler som du har installerat från din Shopify-admin. Shopify kommer endast redigera personlig information, till exempel din kunds namn och adress. Läs mer om hur du behandlar kunddataförfrågningar.

Radera kundprofiler

Du kan radera enskilda kundprofiler. Alternativt kan du radera flera kundprofiler i bulk.

När en kundprofil raderas, kommer kundens personuppgifter, till exempel deras namn och adress, också att strykas från Shopifys poster.

Kundprofiler kan inte raderas i följande fall:

 • kunden väntar på en borttagning på grund av en GDPR-borttagningsförfrågan
 • kunden är mottagare av ett schemalagt presentkort som inte har levererats än
 • kunden har någon gång haft en prenumeration

Om du försöker radera flera profiler i bulk, raderas endast de profiler som kan raderas.

Radera enskilda kundprofiler

Radera kundprofiler i bulk

Om du försöker radera flera kundprofiler i bulk raderas endast de profiler som kan raderas. Alla kundprofiler som inte kan raderas finns kvar i listan Kunder.

Steg:

Krav för amerikanska militära leveransadresser

Militära e-postadresser i USA har ett unikt format som måste anges på rätt sätt. Ordern riskerar att inte komma fram till avsedd mottagare om adressen anges på fel sätt. Det finns tre olika typer av militära adresser i USA:

 • Army/Air Post Office (APO)
 • Fleet Post Office (FPO)
 • Diplomatic Post Office (DPO)

Se till att adressen är korrekt angiven innan du levererar ordern, om du får en order med leveransadress till amerikanska militären. Om kunden inte har angett leveransadressen på rätt sätt kan du redigera kundens adress med hjälp av följande riktlinjer:

 • Mottagarens namn måste anges i fälten för namn, men rankningen är valfri.
 • När det gäller APO-adresser måste både PSC- och BOX-nummer finnas i Adress-fältet.
 • När det gäller FPO- och DPO-adresser så måste både UNIT- och BOX-nummer finnas i Adress-fältet.
 • Fältet för Stad får endast innehålla APO, FPO eller DPO. Ange inte stadens namn.
 • I fältet för Land/Region måste USA väljas.
 • Amerikanska försvarsmakten, Försvarsmakter i Europa eller Försvarsmakten vid Stilla havet måste väljas i fältet för Stat. Dessa platser kanske är angivna som förkortningar av din kund, till exempel AA (Armed Forces America), AE (Armed Forces Europe) eller AP (Armed Forces Pacific).

Kontakta kunden som har lagt ordern för att få ett förtydligande om du är osäker på någon adressinformation.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis