Lösa fel på kund-CSV-filer

CSV-filer kan användas för att lägga till och redigera din kundlista och kundinformation. Du måste formatera CSV-filen korrekt för att den ska kunna laddas upp. Du kan ladda ned och se mallen för kund-CSV eller se Formatera din kund-CSV-fil för att lära dig om rätt format.

Det kan ta flera timmar för din CSV-fil att ladda upp. När uppladdningen är klar eller när den misslyckas, får du ett e-postmeddelande som meddelar dig om detta. Om du inte ser ett e-postmeddelande om att din CSV-fil har laddat upp flera timmar efter att du har har påbörjat importen, ska du kontrollera ditt e-postkontos mapp för skräppost. Om det verkar som att CSV-filen inte längre behandlas men inte har importerats ska du kontakta Shopify-supporten.

Följande information kan hjälpa dig att felsöka fel som du kan få när du laddar upp en CSV-fil.

CSV-filen är större än 15 MB

Om CSV-filen är för stor för att laddas upp sparar du CSV-filen som flera filer som var och en är mindre än 15 MB och laddar upp dem separat.

Endast en CSV-fil kan laddas upp åt gången

Om du redan har en pågående uppladdning måste du vänta tills uppladdningen är klar innan du laddar upp en till CSV-fil.

Saknad rubrik eller saknade rubriker

Om CSV-filen saknar en rubrik som krävs får du ett felmeddelande som innehåller namnet på kolumnrubriken. Du kan kontrollera mallen för kund-CSV för att visa alla kolumnrubriken som kan användas.

Vissa sidhuvuden accepterades inte

Kolumnrubrikerna måste matcha listan över godkända ord. Om CSV-filen innehåller en kolumnrubrik som inte matchar listan för de krävda kolumnrubrikerna ska du säkerställa att den inte innehåller några extra bokstäver, mellanslag eller kolumner. Annars kan du börja om med vår mall för kund-CSV.

Skiljetecken får inte användas: olaglig citering på rad 6

Om det finns ett tecken i CSV-filens innehåll som inte får användas, ska du se till att din CSV-fil är kodad med UTF-8.

Om din CSV-fil innehåller böjda eller smarta citattecken, “ “, måste du ersätta dem med raka citattecken, " ". Om din CSV-fil innehåller extra citattecken måste de också tas bort.

Din CSV har fel format

Om CSV-filen använder fel format öppnar du filen i Google Sheets eller ett annat kalkylprogram och verifierar att den är en .CSV-fil. Spara CSV-filen i UTF-8-format med hjälp av linjematning i LF-stil. Om du inte är van vid koder kan du gå igenom dokumentationen till kalkylbladet eller textredigeraren.

CSV-filen laddades inte upp

Om det uppstår ett fel i uppladdningen innan importen påbörjas ska du ladda upp din CSV-fil igen.

Land, region, delstat eller provins är inte giltig

Du måste inkludera länder, regioner, delstater och provinser med specifika koder som kallas ISO 3166-1.

För att hitta en lista över aktuella koder, se ISO_3166-1: Current_codes. Om du befinner dig i USA eller Kanada kan du hitta en kod för din delstat eller provins i dessa listor:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis