Importera och exportera kundlistor

Om du har en kundlista som du vill använda i Shopify kan du ange den i en kunds CSV-fil och sedan importera CSV-filen till din Shopify-administratör. Du kan även använda mallen kund-CSV för att skapa en ny kundlista. Läs om hur du öppnar och redigerar en CSV-fil.

Om du vill redigera flera kundposter som redan finns i din kundlista kan det vara enklare att istället använda massredigering.

Du kan använda massredigering för att ändra fälten Förnamn, Efternamn, Taggar, E-post och Accepterar e-postmarknadsföring i kundprofiler samt eventuella Metafält-värden.

Om du vill redigera andra fält i en kundprofil, till exempel adressrader, telefonnummer eller status som skattebefriad, måste du redigera kundprofilen individuellt eller använda en CSV-fil.

Kundmall för CSV

Du kan ladda ner och visa kundens CSV-mall för att använda som en guide för att skapa din egen kundlista att importera till din butik. För mer information, se beskrivningen av kundens CSV-fil.

Om du importerar CSV-filen med kundmallen utan att lägga till några nya kundposter i den, läggs två standardkundposter till i din butik:

 • Jane Doe är ett exempel på en kund med en e-postadress och ett telefonnummer.
 • John Doe är ett exempel på en kund som har en e-postadress och en leveransadress.

Beskrivning av kund-CSV-filen

Granska tabellen för uppgifter om tillgängliga CSV-kolumner och deras beskrivningar.

I fälten Accepterar e-postmarknadsföring, accepterar SMS-marknadsföring och skattebefriad kan du endast ange yes eller no.

Kolumnerna i kund-CSV-filen och deras beskrivningar.
Kolumn Beskrivning
First Name Kundens förnamn.
Last Name Kundens efternamn.
Email Kundens e-postadress. Denna kolumn krävs, men värdet kan vara tomt.
Accepts Email Marketing Ställer in huruvida kunden samtycker till att prenumerera på e-postmarknadsföring, till exempel ett nyhetsbrev. Giltiga poster är yesja eller nonej.
Default Address Company Namnet på det företag som är associerat till kundens standardadress, om tillämpligt.
Default Address Address1 Den första raden i kundens standardadress.
Default Address Address2 Den andra raden i kundens standardadress, vid behov.
Default Address City Stad som är associerad med kundens standardadress.
Default Address Province Code ISO-kod för provinsen eller delstaten som är associerad till kundens standardadress.
Default Address Country Code ISO-kod för landet som är associerad till kundens standardadress.
Default Address Zip Postnumret för kundens standardadress.
Default Address Phone Telefonnumret som är associerat till kundens standardadress.
Phone Kundens telefonnummer.
Accepts SMS Marketing Ställer in om kunden samtycker till att prenumerera på SMS-marknadsföring, till exempel rabatterbjudanden. Giltiga poster är yes eller no.
Total Spent Kundens totala spenderade belopp. Denna kolumn importeras inte med kunduppgifter.
Total Orders Kundens totala antal ordrar. Denna kolumn importeras inte med kunduppgifter.
Note Ytterligare information om kunden.
Tax Exempt Visar om huruvida kunden är skattebefriad. Giltiga poster är yes eller no.
Tags En kommaseparerad lista med taggar som används för att tagga kunden (till exempel tag1,tag2,tag3). Taggar är inte skiftlägeskänsliga.

Kundens CSV-överväganden

Granska följande överväganden för kund-CSV-filen:

 • Den första raden i kundens CSV måste innehålla kolumnrubrikerna. Använd kund-CSV-mallen för att få hjälp med att skapa CSV-filen.
 • Kolumnen Email krävs och måste vara närvarande, men värdet kan vara tomt. Om den här kolumnen saknas får du ett felmeddelande när du importerar din CSV-fil.
 • CSV-filrubriker är inte skiftlägeskänsliga.
 • Kolumnerna Totalt spenderat och Totalt antal ordrar importeras inte tillsammans med kunduppgifterna.
 • Du kan endast importera kund-CSV-filer som är 15 MB eller mindre. Du kan komma runt denna begränsning genom att använda flera CSV-filer för att importera dina kundprofiler.
 • Du kan inte migrera kundlösenord från en annan webbshop med hjälp av en CSV. Läs mer om begränsningar avseende kundlösenord.
 • Du kan lägga till kolumner för vissa metafält som stöds i din kunds CSV-fil. Du kan bara lägga till kolumner för metafält som finns i din Shopify-admin. Lär dig hur du skapar ett metafält.
 • Du kan inte importera orderinformation med hjälp av en kunds CSV-fil. Läs mer om orderinformation på kund-CSV:er.

Kundlösenord

Eftersom lösenord krypteras utanför Shopify kan du inte migrera kundlösenord från en annan webbshop med hjälp av en CSV. När du har importerat kunder till din butik måste du bjuda in dina kunder att skapa nya lösenord så att de kan registrera sina konton. Du kan hitta en app i Shopifys appbutik för att skicka bulkinbjudningar till dina kunder för att skapa nya lösenord.

Metafält som stöds

Endast vissa metafälttyper är kompatibla med kund-CSV-filer. Du kan importera och exportera följande metafälttyper med hjälp av en kund-CSV:

 • Boolean (boolean)
 • Datum (date)
 • Datum och tid (date_time)
 • Heltal (number_integer)
 • Decimal (number_decimal)
 • Enkel textrad (single_line_text_field)

Orderinformation

 • Du kan bara importera kundinformationen genom att använda en kund-CSV-fil. Orderinformation kan inte importeras med hjälp av en kund-CSV-fil.
 • Du kan inte redigera kolumnerna Totalt spenderat eller Totalt antal ordrar i din kunds CSV eftersom de representerar det som kunden har spenderat och beställt från din webbshop.
 • Shopify spårar endast vad kunderna beställer och spenderar via din webbutik. Det är inte möjligt att importera kunddata för ordrar som lagts eller pengar som spenderats i andra Shopify-butiker eller e-handelsplattformar.

Importera befintliga kundprofiler med hjälp av kundens CSV

Du kan lägga till kundprofiler till kund-CSV-mallen eller bygga en egen CSV-fil och sedan importera den till Shopify-administratören. När du importerar kundprofiler måste din CSV-fil vara i UTF-8-format. De flesta kalkylarksprogram kan spara CSV-filer i UTF-8-format med kommandot Spara som eller Exportera, beroende på programmet. Om du vill få tillgång till en formaterad version av din CSV-fil kan du importera den till Google Sheets.

Du kan endast importera kund-CSV-filer som är 15 MB eller mindre. Du kan komma runt denna begränsning genom att använda flera CSV-filer för att importera dina kundprofiler.

När du importerar en CSV-fil har du möjlighet att tagga kunderna från CSV och skapa ett kundsegment baserat på dessa taggar. Om du skriver över befintliga kunder med samma e-postadress eller telefonnummer ersätts alla dina kunddata, inklusive importtaggarna.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till kunder.

 2. Klicka på Importera.

 3. Klicka på Lägg till fil och välj sedan din kund-CSV-fil.

 4. Valfritt: Om du vill uppdatera befintliga kundprofiler markerar du Skriv över befintliga kunder som har samma e-postadress eller telefonnummer.

 5. Valfritt: Om du vill skapa ett segment och tagga kunderna från din CSV-lista markerar du Lägg till taggar för kunder i den här csv-filen och använder dessa taggar för att skapa ett segment.

 6. Klicka på Importera kunder.

Importera kundmetafält

Om du använder anpassade metafält för att lagra ytterligare information om dina kunder kan du importera metafält som stöds med hjälp av en kunds CSV.

Innan du kan importera metafält för kunder med hjälp av en CSV måste du skapa ett kundmetafält, vilket inkluderar följande två steg:

 1. Lägg till definition av metafält.
 2. Lägg till ett värde till ditt metafält.

När du har skapat ditt metafält kan du lägga till en kolumn till din CSV-fil som matchar customer.metafields.namespace.key från din metafältsdefinition. Om du till exempel vill importera standard-metafältet Födelsedatum måste kolumntiteln i kund-CSV vara customer.metafields.facts.birth_date.

Exportera befintliga kundprofiler till en CSV-fil

Du kan exportera en CSV-fil med din butiks kunder och deras uppgifter.

Exporterade CSV-filer kan öppnas i ett kalkylarksprogram såsom Excel, Numbers eller Google Sheets, eller användas för att ansluta din Shopify-butik till ett kundvårdssystem (CRM) från tredje part. Exporterade CSV-filer är begränsade till 15 MB i storlek.

Om du exporterar upp till 50 kunder laddas CSV-filen ner av din webbläsare. Om du exporterar mer än 50 kunder skickas CSV-filen till dig via e-post. Om du inte är butiksägaren skickas filen även till butiksägarens e-postadress.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till kunder.

 2. Klicka på Exportera.

 3. Välj ett av följande exportalternativ:

  • Aktuell sida för att exportera kunderna som visas i din butiks admin
  • Alla kunder för att exportera alla dina butikskunder
  • Vald kund för att exportera kunder du har valt
  • # kunder matchar dina filter för att exportera ett kundsegment.
 4. Valfritt: om du vill inkludera kunders taggar eller metafält som stöds i din export, gör något av följande i avsnittet Fält som inkluderas:

  • Kontrollera Kundtaggar för att inkludera taggar i din export.
  • Kontrollera Kundmetafält för att inkludera metafält som stöds i din export.
 5. Gör något av följande:

  • Om du vill använda ett kalkylprogram för att visa och redigera din kund-CSV-fil väljer du CSV för Excel, Numbers och andra kalkylprogram.
  • Om du vill använda en vanlig textredigerare för att visa och redigera din kund-CSV-fil väljer du Vanlig CSV-fil.
 6. Klicka på Exportera kunder.

Använd en textredigerare för att redigera din customer CSV-fil

Om du inte har ett kalkylarksprogram kan du redigera CSV-filer med hjälp av en textredigerare.

De flesta datorerna har textredigerare som kan öppna CSV-filer. Du kan även använda ett program såsom Visual Studio Code eller Sublime Text för att redigera och felsöka CSV-filer.

Observera följande när du formaterar din CSV-fil i en textredigerare:

 • Kolumnrubriker måste separeras med kommatecken (till exempel, First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Listan med taggar måste vara omgivna av citattecken (till exempel, "tag1,tag2,tag3").
 • Taggar är inte skiftlägeskänsliga.
 • Olika poster måste separeras genom radbrytningar.

Importera kontakter från Gmail

Du kan exportera dina Gmail-kontakter till en CSV-fil för att importera som kunder till din Shopify-butik. Granska och ta bort kontakter som du inte vill importera till din Shopify-butik innan du exporterar dina Gmail-kontakter. Överväg att ta bort rollbaserade e-postadresser, till exempel e-postmeddelanden som börjar med admin@, support@ eller info@, och kontrollera eventuella skrivfel som förhindrar att e-postmeddelanden levereras.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis