Importere og eksportere kundelister

Hvis du har en kundeliste som du vil bruke i Shopify, kan du føre den inn i en CSV-kundefil og deretter importere den i Shopify-administratoren. Du kan også bruke malen for kunde-CSV til å lage en ny kundeliste.

CSV-filer

CSV står for kommaseparerte verdier, et filformat (.csv) for regneark. Du kan bruke CSV-filer til å importere og eksportere produkter, kunder, lagerbeholdning, bestillinger (kun eksport) og rabatter (kun eksport)

De kan være nyttige i flere situasjoner, for eksempel når du bytter til Shopify fra en annen e-handelsplattform, eller må importere en liste med kundekontoer eller vil laste opp produkter fra et regneark.

CSV-filer kan virke skremmende først, men så snart du forstår formatet og hvordan filene virker, kan det hende du vil velge å bruke dem til en rekke ulike oppgaver.

CSV-filene dine må bruke UTF-8-koding.

I en CSV-fil representerer hver oppføring en celle i et regneark, hver linje representerer en ny rad og hvert komma viser hvor en oppføring slutter og den neste begynner.

For eksempel vil oppføringene i denne CSV-kundefilen:

ser slik ut i et regnearkprogram:

Importere CSV-filer til Google Regneark

Når du eksporterer en CSV-fil fra Shopify-administrator, åpnes den som en .csv-fil i datamaskinens standard tekstredigeringsprogram. Du kan også bruke et alternativt tekstredigeringsprogram, men det anbefales at du heller bruker et regnearkprogram til å vise og redigere CSV-filene dine.

Trinn:

 1. Logg på Google-kontoen din.

 2. Google Regneark-siden klikker du på Tomt i delen Start et nytt regneark:

 3. Fra siden Regneark uten tittel går du til Fil > Importer …:

 4. Finn og velg CSV-filen du vil redigere.

 5. I dialogen Importer fil velger du dine foretrukne alternativer under delene Importer handling, Skilletegn og Konverter tekst til tall og datoer.

 6. Klikk på Import:

CSV-filen ser omtrent slik ut etter at du har lastet den opp:

Du kan redigere CSV-filen herfra. Når du er ferdig, kan du eksportere den fra Google Sheets som en .csv- fil.

Eksportere CSV-filer med Google Regneark

Når du er ferdig med å vise eller redigere CSV-filen i Google Regneark, kan du eksportere den som en .csv-fil til datamaskinen.

Trinn:

 • Fra CSV-regnearksiden går du til Fil > Last ned som > Kommaseparerte verdier (.csv, aktuelt ark):

  CSV-filen vises i nedlastingsmappen din.

CSV-mal for kunder

Hvis du importerer en tom CSV-kundemal uten å legge til nye kunder, vil den opprette to standard kundeoppføringer i butikken din:

 • Jane Doe er et eksempel på en kunde som kun har e-postadresse
 • John Doe er et eksempel på en kunde med en e-postadresse og en leveringsadresse.

Filen for CSV-kundemalen ser omtrent slik ut:

Importer eksisterende kunder ved hjelp av kunden-CSV-filen

Shopify tilbyr en malfil som du kan bruke som veiledning for å opprette en egen kundeliste som skal importeres til butikken. Du kan laste ned og se CSV-kundemalen vår.

Shopify har begrensede muligheter til å importere kundekontoer fra andre plattformer. Hvis du prøver å importere kundelister på e-post fra en annen plattform til Shopify, kan du se her for mer informasjon.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du på Kunder.

 2. Klikk på Importer kunder:

 3. I Importer kunder med CSV-dialogboksen klikker du på Velg fil. Deretter velger du en CSV-kundefil:

 4. Hvis du vil oppdatere eksisterende kunder, klikker du på Overskriv eksisterende kunder som har samme e-post.

 5. Klikk på Importer kunder:

Kundene med oppføringer du har lagt til i CSV-filen, vises på Kunder-siden i Shopify-administratoren.

Eksporter eksisterende kunder til en CSV-fil

Du kan eksportere en CSV-fil av alle butikkens kunder og informasjonen deres eller en filtrert liste over kundene og opplysningene deres.

Eksporterte CSV-filer kan åpnes i et regnearkprogram som Excel, Numbers eller Google Regneark, eller brukes til å koble Shopify-butikken til et CRM-system fra en tredjepart.

Eksporterte CSV-filer er begrenset til 1 MB i størrelse.

Hvis du eksporterer opptil en side med kunder (opptil 50 kunder), lastes CSV-filen ned til nettleseren din. Hvis du eksporterer mer enn én side med kunder (51 eller flere kunder), sendes CSV-filen til deg. Hvis du ikke er butikkeieren, sendes filen også til butikkeierens e-postadresse.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Eksporter:

 3. Klikk på en av følgende eksporteringsalternativer:

- Nåværende side for å eksportere kundene som vises i butikkadministratoren - Alle kunder for å eksportere alle butikkens kunder - Valgt kunde for å eksportere kunder du har valgt - Nåværende søk for å eksportere en filtrert liste over kunder.

 1. Velg hvilket filformat du vil eksportere:

- Velg CSV for Excel, Numbers og andre regnearkprogrammer hvis du planlegger å bruke et regnearkprogram med CSV-filen for kunder. - Velg Vanlig CSV-fil hvis du planlegger å bruke et redigeringsprogram for vanlig tekst med CSV-filen for kunder.

 1. Klikk på Eksporter kunder:

Formater CSV-kundefilen

Den første linjen av CSV-kundefilen må inkludere alle overskriftene som står oppført nedenfor, som er inkludert i CSV-malen for kunder.

First Name Fornavnet til kunden.
Last Name Etternavnet til kunden.
Email Kundens e-postadresse.
Company Navnet på selskapet som kunden bruker, dersom dette er aktuelt.
Address1 Den første linjen av kundens adresse.
Address2 Den andre linjen av kundens adresse, hvis nødvendig.
City Byen kunden bor i.
Province Provins eller stat kunden bor i. Du må også angi provinskoden hvis dette feltet er fylt inn.
Province Code ISO-koden for provins eller stat. Shopify bruker ISO alfa 2-koder.
Country Landet kunden bor i.
Country Code ISO-koden for landet. Shopify bruker ISO alfa 2-koder.
Zip Postnummeret for kundens adresse.
Phone Kundens telefonnummer.
Accepts Marketing Angir hvorvidt kunden godtar å abonnere på e-postmarkedsføring, for eksempel et nyhetsbrev. Gyldige oppføringer er ja eller nei .
Total Spent Det totale beløpet kunden har brukt. Gyldige oppføringer kan ikke ha et valutasymbol. Dette feltet blir ikke importert med kundeopplysninger.
Total Orders Kundens totalt antall bestillinger. Dette feltet blir ikke importert med kundeopplysninger.
Tags En kommaseparert liste med tagger som brukes til å tagge kunden (for eksempel tagg1,tagg2,tagg3).
Note Tilleggsinformasjon om kunden.
Tax Exempt Indikerer om kunden er fritatt for skatt.

Når du importerer kundeinformasjonen, må CSV-filen være i UTF-8-format. De fleste regnearkprogrammer gir muligheten til å lagre CSV-filer i UTF-8-format med Lagre som …- eller Eksporter-kommandoen, avhengig av programmet.

Bruk et tekstredigeringsprogram til å redigere customer CSV-filen

Hvis du ikke har et regnearkprogram, kan du redigere CSV-filer med et tekstredigeringsprogram.

Forsiktig: Du bør bare bruke et tekstredigeringsprogram som en siste utvei. For eksempel kan du bruke et tekstredigeringsprogram hvis det finnes formateringsfeil i CSV-filen og du ikke kan åpne den i et regnearkprogram.

De fleste datamaskiner har tekstredigeringsprogrammer som kan åpne CSV-filer. Du kan også bruke et program som f.eks. Atom eller Sublime Text til å redigere og feilsøke CSV-filen.

Slik formaterer du CSV-filen i et tekstredigeringsprogram:

 • Kolonneoverskrifter må være separtert av komma (for eksempel First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Listen med tagger må være omgitt av anførselstegn (for eksempel "tag1,tag2,tag3").
 • Ulike oppføringer må være separert av linjeskift.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis