Importere og eksportere kundelister

Hvis du har en kundeliste du ønsker å bruke i Shopify, kan du legge den inn i en kunde-CSV-fil, og deretter importere CSV-filen i Shopify-administrator. Du kan også bruke malen for kunde-CSV-filen til å bygge en ny kundeliste. Finn ut hvordan du åpner og redigerer en CSV-fil.

Hvis du vil redigere flere kundeprofiler som allerede står oppført i kundelisten din, kan det være enklere å bruke masseredigering i stedet.

Du kan bruke masseredigering til å redigere feltene Fornavn, Etternavn, Tagger, E-post, og Aksepterer e-postmarkedsføring i kundeprofiler og eventuelle verdier i metafelter.

For å redigere andre felt i en kundeprofil, for eksempel adresselinjer, telefonnummer eller avgiftsfritaksstatus, må du redigere kundeprofilen enkeltvis eller bruke en CSV-fil.

CSV-mal for kunder

Du kan laste ned og vise CSV-malen for kunder og bruke den som en veiledning for å lage din egen kundeliste for import til butikken. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se beskrivelsen av CSV-filen for kunder.

Hvis du importerer kunde-CSV-malen uten å legge inn noen nye kundeprofiler, opprettes to standardkundeprofiler i butikken:

 • Jane Doe er et eksempel på en kunde med en e-postadresse og et telefonnummer.
 • John Doe er et eksempel på en kunde med en e-postadresse og en leveringsadresse.

Beskrivelse av kunde-CSV-filen

Se gjennom tabellen for detaljer om de tilgjengelige CSV-kolonnene og beskrivelsene deres.

I feltene Godtar e-postmarkedsføring, Godtar SMS-markedsføring og Avgiftsfritak kan du bare angi yes eller no.

Kolonnene i kunde-CSV-filen og deres beskrivelser.
Kolonne Beskrivelse
First Name Fornavnet til kunden.
Last Name Etternavnet til kunden.
Email Kundens e-postadresse. Denne kolonnen er obligatorisk, men verdien kan være tom.
Accepts Email Marketing Angir hvorvidt kunden samtykker til å abonnere på e-postmarkedsføring, som et nyhetsbrev. Gyldige oppføringer er yes eller no.
Default Address Company Navnet på bedriften som er tilknyttet kundens standardadresse, dersom dette er aktuelt.
Default Address Address1 Den første linjen i kundens standardadresse.
Default Address Address2 Den andre linjen til kundens standardadresse, hvis nødvendig.
Default Address City Byen som er tilknyttet kundens standardadresse.
Default Address Province Code ISO-koden for provins eller stat som er tilknyttet kundens standardadresse.
Default Address Country Code ISO-koden for landet som er tilknyttet kundens standardadresse.
Default Address Zip Postnummeret til kundens standardadresse.
Default Address Phone Telefonnummeret som er tilknyttet kundens standardadresse.
Phone Kundens telefonnummer.
Accepts SMS Marketing Angir hvorvidt kunden samtykker til å motta SMS-markedsføring, som rabattkoder. Gyldige oppføringer er yes eller no.
Total Spent Totalbeløpet kunden har brukt. Denne kolonnen importeres ikke med kundeopplysninger.
Total Orders Kundens totale antall bestillinger. Denne kolonnen importeres ikke med kundeopplysninger.
Note Tilleggsinformasjon om kunden.
Tax Exempt Indikerer hvorvidt kunden er fritatt for avgifter. Gyldige oppføringer er yes eller no.
Tags En kommaseparert liste med tagger som brukes til å tagge kunden (for eksempel tagg1,tagg2,tagg3). Tagger skiller ikke mellom store og små bokstaver.

Hensyn for CSV-filer med kunder

Gå gjennom følgende vurderinger for kunde-CSV-filen:

 • Den første linjen i CSV-filen med kunder må inneholde kolonneoverskriftene. Bruk CSV-mal for kunde-CSV-fil som hjelp til å opprette CSV-filen.
 • Kolonnen Email er obligatorisk og må være tilstede, men verdien kan være tom. Hvis kolonnen mangler, får du en feilmelding ved import av CSV-filen.
 • CSV-filoverskrifter skiller ikke mellom store og små bokstaver.
 • Kolonnene Totalforbruk og Totalt antall bestillinger importeres ikke med kundedetaljer.
 • Du kan bare importere kunde-CSV-filer som er på 15 MB eller mindre. For å komme deg rundt denne begrensningen, kan du bruke flere CSV-filer for å importere kundeprofilene.
 • Du kan ikke migrere kundepassord fra en annen nettbutikk ved hjelp av en CSV-fil. Finn ut mer om begrensninger for kundepassord.
 • Du kan legge til kolonner for visse støttede metafelter i CSV-filen for kunder. Du kan bare legge til kolonner for metafelter som finnes i Shopify-administrator. Finn ut hvordan du oppretter et metafelt.
 • Du kan ikke importere bestillingsinformasjon med en CSV-fil for kunder. Finn ut mer om bestillingsinformasjon i CSV-filer for kunder.

Kundepassord

Fordi passord krypteres utenfor Shopify, kan du ikke migrere kundepassord fra en annen nettbutikk med en CSV-fil. Når du har importert kunder til butikken, må du invitere kundene til å opprette nye passord, slik at de kan registrere kontoene sine. Du finner en app i Shopify App Store som sender kundene masseinvitasjoner til å opprette nye passord.

Støttede metafelter

Bare bestemte metafelttyper er kompatible med CSV-filer for kunder. Du kan importere og eksportere følgende metafelttyper ved hjelp av en CSV-fil for kunder:

 • Boolsk (boolean)
 • Dato (date)
 • Dato og klokkeslett (date_time)
 • Heltall (number_integer)
 • Desimal (number_decimal)
 • Én tekstlinje (single_line_text_field)

Bestillingsinformasjon

 • Du kan bare importere kundeinformasjon med en CSV-fil med kunder. Bestillingsinformasjon kan ikke importeres med en CSV-fil med kunder.
 • Du kan ikke redigere kolonnene Totalforbruk eller Totalt antall bestillinger i CSV-filen for kunder, fordi disse representerer hva kunden har brukt og bestilt fra nettbutikken.
 • Shopify sporer bare hva kunden bestillinger og bruker i nettbutikken. Det er ikke mulig å importere kundedata for bestillinger som er registrert eller penger som er brukt i andre Shopify-butikker eller e-handelsplattformer.

Importer eksisterende kundeprofiler ved hjelp av kunde-CSV-filen

Du kan legge til kundeprofiler i kunde-CSV-malen eller bygge din egen CSV-fil og importere den til Shopify-administrator. Når du importerer kundeprofiler må CSV-filen være i UTF-8-format. De fleste regnearkprogrammer kan lagre CSV-filer i UTF-8-format med kommandoen Lagre som eller Eksporter, avhengig av program. For å få tilgang til en formatert versjon av CSV-filen, kan du importere den til Google Sheets.

Du kan bare importere kunde-CSV-filer som er på 15 MB eller mindre. For å komme deg rundt denne begrensningen, kan du bruke flere CSV-filer for å importere kundeprofilene.

Når du importerer en CSV-fil, har du mulighet til å tagge kunder fra CSV-filen og opprette et kundesegment basert på disse taggene. Hvis du overskriver eksisterende kunder med samme e-postadresse eller telefonnummer, erstattes alle kundeopplysninger, inkludert importtaggene.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Import.

 3. Klikk på Legg til fil og velg kunde-CSV-filen.

 4. Valgfritt: For å oppdatere eksisterende kundeprofiler merker du av for Overskriv eksisterende kunder med samme e-postadresse eller telefonnummer.

 5. Valgfritt: For å opprette et segment og tagge kunder fra CSV-listen, merker du av for Legg til tagger for kunder i denne CSV-filen og bruk disse taggene til å opprette et segment.

 6. Klikk på Importer kunder.

Importer kundemetafelter

Hvis du bruker egendefinerte metafelter til å lagre tilleggsinformasjon om kunder, kan du importere støttede metafelter med en CSV-fil for kunder.

Før du kan importere kundemetafelter med en CSV-fil, må du opprette et kundemetafelt, som inkluderer følgende to trinn:

 1. Legg til en metafeltdefinisjon.
 2. Legg til en verdi i metafeltet.

Når du har opprettet metafeltet, kan du legge til en kolonne i CSV-filen som samsvarer med customer.metafields.namespace.key fra metafeltdefinisjonen. Hvis du for eksempel ønsker å importere standardmetafeltet Fødselsdato, må kolonnetittelen i CSV-filen for kunder være customer.metafields.facts.birth_date.

Eksporter eksisterende kundeprofiler til en CSV-fil

Du kan eksportere en CSV-fil med butikkens kunder og deres opplysninger.

Eksporterte CSV-filer kan åpnes i et regnearkapp som Excel, Numbers eller Google Regneark, eller brukes til å koble til Shopify-butikken med et tredjepartssystem for håndtering av kundepleie (CRM). Eksporterte CSV-filer er begrenset til 15 MB i størrelse.

Hvis du eksporterer inntil 50 kunder, lastes CSV-filen ned i nettleseren din. Hvis du eksporterer mer enn 50 kunder, sendes CSV-filen til deg på e-post. Hvis du ikke er butikkeier, sendes filen også til butikkeierens e-postadresse.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Eksporter.

 3. Klikk på et av følgende eksportalternativer:

  • Gjeldende side for å eksportere kundene som vises i butikkadministrator.
  • Alle kunder for å eksportere alle butikkens kunder.
  • Valgt kunde for å eksportere kunder du har valgt.
  • Antall kunder som samsvarer med filterne for å eksportere et kundesegment.
 4. Valgfritt: Hvis du ønsker å inkludere kundetagger eller støttede metafelter i eksporten, gjør du én av følgende i seksjonen Inkluderte felter:

  • Merk av for Kundetagger for å inkludere tagger i eksporten.
  • Merk av for Kundemetafelter for å inkludere støttede metafelter i eksporten.
 5. Gjør ett av følgende:

  • For å bruke et regnearkprogram for å vise og redigere kunde-CSV-filen velger du CSV for Excel, Numbers og andre regnearkprogrammer.
  • For å bruke et redigeringsprogram for enkel tekst til å vise og redigere kunde-CSV-filen, velger du Ren CSV-fil.
 6. Klikk på Eksporter kunder.

Bruk et tekstredigeringsprogram til å redigere customer-CSV-filen

Hvis du ikke har et regnearkprogram, kan du redigere CSV-filer med et tekstredigeringsprogram.

De fleste datamaskiner har tekstredigeringsprogrammer som kan åpne CSV-filer. Du kan også bruke et program som Visual Studio Code eller Sublime Text til å redigere og feilsøke CSV-filen.

Når du formaterer CSV-filen i et tekstredigeringsprogram bør du ta følgende hensyn:

 • Kolonneoverskrifter må være separtert av komma (for eksempel First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Listen med tagger må være omgitt av anførselstegn (for eksempel "tag1,tag2,tag3").
 • Tagger skiller ikke mellom store og små bokstaver.
 • Ulike oppføringer må være separert av linjeskift.

Importere kontakter fra Gmail

Du kan eksportere Gmail-kontaktene dine til en CSV-fil som kan importeres som kunder til Shopify-butikken. Før du eksporterer Gmail-kontaktene dine må du gå gjennom og slette kontakter du ikke vil importere til Shopify-butikken. Du bør vurdere å fjerne rollebaserte e-postadresser, for eksempel e-postadresser som begynner med admin@, support@ eller info@, og du bør se etter skrivefeil som kan forhindre at e-postmeldinger kan leveres.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis