Importere og eksportere kundelister

Hvis du har en kundeliste du ønsker å bruke i Shopify, kan du legge den inn i en kunde-CSV-fil, og deretter importere CSV-filen i Shopify-administrator. Du kan også bruke malen for kunde-CSV-filen til å bygge en ny kundeliste.

Finn ut hvordan du åpner og redigerer en CSV-fil.

Hvis du vil redigere flere kundeoppføringer som allerede står oppført i kundelisten din, kan det være enklere å bruke masseredigering i stedet.

Du kan bare importere kunde-CSV-filer som er på 1 MB eller mindre. For å komme deg rundt denne begrensningen, kan du bruke flere CSV-filer for å importere kundeoppføringene dine.

CSV-mal for kunder

Shopify tilbyr en malfil du kan bruke som veiledning for å opprette din egen kundeliste som kan importeres i butikken. Du kan laste ned og se kunde-CSV-malen, eller se Formater kunder-CSV-filen for å finne ut mer om formatet.

Hvis du importerer kunde-CSV-malen uten å legge til noen nye kundeoppføringer, vil det opprettes to standard-kundeoppføringer i butikken:

 • Jane Doe er et eksempel på en kunde som kun har e-postadresse.
 • John Doe er et eksempel på en kunde med en e-postadresse og en leveringsadresse.

Importer eksisterende kunder ved hjelp av en CSV-fil med kunder

Du kan legge til kundeoppføringer i kunde-CSV-malen eller bygge din egen CSV-fil og deretter laste den opp i Shopify-administrator.

Du kan bare importere kunde-CSV-filer som er på 1 MB eller mindre. For å komme deg rundt denne begrensningen, kan du bruke flere CSV-filer for å importere kundeoppføringene dine.

Når du bruker CSV-filer til å importere kundekontoer fra en annen nettbutikk, må du invitere kundene til å opprette nye passord. Ellers kan ikke kundene på listen registrere kontoer med disse e-postadressene. Fordi passordene er kryptert, kan du ikke migrere kundepassord fra en annen nettbutikk. Hvis du overskriver eksisterende kundekontoer med en CSV-filimport trenger ikke kundene å opprette kontoer på nytt.

Du kan bruke en app til å sende masseinvitasjoner om å opprette nye passord. Finn en app i Shopify App Store.

Plus Shopify Plus-butikker kan bruke Bulk Account Inviter-appen til å gjøre en masseutsendelse av kundekontoinvitasjoner. Kontakt Shopify Plus Support for å installere den, da appen ikke er tilgjengelig i Shopify App Store.

Noen av kundeopplysningene kan ikke overføres mellom plattformer. Shopify sporer bare hva kundene bestiller og bruker i nettbutikken. Det er ikke mulig å importere kundeopplysninger om innlagte bestillinger og brukte midler fra en annen butikk eller e-handelsplattform. Du kan ikke redigere kolonnene Totalt brukt og Totale bestillinger, da de representerer hva kunden har brukt og bestilt fra nettbutikken.

OBS: Når du importerer kunder med en CSV-fil, oppretter Shopify en kundeoppføring for hver enkelt e-postadresse i filen. Eventuelle kunder med dupliserte e-postadresser eller telefonnumre blir hoppet over under importen. Kun den siste oppføringen med den dupliserte e-postadressen eller telefonnummeret vil bli importert til kundelisten i Shopify-administrator.

Hvis du har behov for å importere en fil som inneholder dupliserte e-postadresser eller telefonnumre, må du slette alle e-postadresser og telefonnumre fra CSV-filen før den importeres. Du kan legge inn e-postadressene eller telefonnummerne i kundeoppføringene på nytt senere.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du på Kunder.

 2. Klikk på Importer kunder.

 3. I Importer kunder med CSV-dialogboksen klikker du på Velg fil. Deretter velger du en CSV-kundefil.

 4. Hvis du vil oppdatere eksisterende kunder, klikker du på Overskriv eksisterende kunder som har samme e-post.

 5. Klikk på Importer kunder.

Kundene med oppføringer du har lagt til i CSV-filen, vises på Kunder-siden i Shopify-administratoren.

Eksporter eksisterende kundeoppføringer til en CSV-fil

Du kan eksportere en CSV-fil av alle butikkens kunder og informasjonen deres eller en filtrert liste over kundene og opplysningene deres.

Eksporterte CSV-filer kan åpnes i et regnearkprogram som Excel, Numbers eller Google Regneark, eller brukes til å koble Shopify-butikken til et CRM-system fra en tredjepart.

Eksporterte CSV-filer er begrenset til 1 MB i størrelse.

Hvis du eksporterer opptil en side med kunder (opptil 50 kunder), lastes CSV-filen ned til nettleseren din. Hvis du eksporterer mer enn én side med kunder (51 eller flere kunder), sendes CSV-filen til deg. Hvis du ikke er butikkeieren, sendes filen også til butikkeierens e-postadresse.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Eksporter.

 3. Klikk på en av følgende eksporteringsalternativer:

- Nåværende side for å eksportere kundene som vises i butikkadministratoren - Alle kunder for å eksportere alle butikkens kunder - Valgt kunde for å eksportere kunder du har valgt - Nåværende søk for å eksportere en filtrert liste over kunder.

 1. Velg hvilket filformat du vil eksportere:

- Velg CSV for Excel, Numbers og andre regnearkprogrammer hvis du planlegger å bruke et regnearkprogram med CSV-filen for kunder. - Velg Vanlig CSV-fil hvis du planlegger å bruke et redigeringsprogram for vanlig tekst med CSV-filen for kunder.

 1. Klikk på Eksporter kunder.

Formater CSV-kundefilen

Den første linjen av CSV-kundefilen må inkludere alle overskriftene som står oppført nedenfor, som er inkludert i CSV-malen for kunder.

First Name Fornavnet til kunden.
Last Name Etternavnet til kunden.
Email Kundens e-postadresse.
Company Navnet på selskapet som kunden bruker, dersom dette er aktuelt.
Address1 Den første linjen av kundens adresse.
Address2 Den andre linjen av kundens adresse, hvis nødvendig.
City Byen kunden bor i.
Province Provins eller stat kunden bor i. Du må også angi provinskoden hvis dette feltet er fylt inn.
Province Code Provinsens eller statens ISO-kode.
Country Landet kunden bor i.
Country Code Landets ISO-kode.
Zip Postnummeret for kundens adresse.
Phone Kundens telefonnummer.
Accepts Marketing

Angir hvorvidt kunden godtar å abonnere på e-postmarkedsføring, for eksempel et nyhetsbrev. Gyldige oppføringer er ja eller nei .

Dette feltet skiller mellom små og store bokstaver. Verdier må være med små bokstaver.

Total Spent Det totale beløpet kunden har brukt. Gyldige oppføringer kan ikke ha et valutasymbol. Dette feltet blir ikke importert med kundeopplysninger.
Total Orders Kundens totalt antall bestillinger. Dette feltet blir ikke importert med kundeopplysninger.
Tags En kommaseparert liste med tagger som brukes til å tagge kunden (for eksempel tagg1,tagg2,tagg3).
Note Tilleggsinformasjon om kunden.
Tax Exempt Indikerer om kunden er fritatt for skatt.

Når du importerer kundeinformasjonen, må CSV-filen være i UTF-8-format. De fleste regnearkprogrammer gir muligheten til å lagre CSV-filer i UTF-8-format med Lagre som …- eller Eksporter-kommandoen, avhengig av programmet.

Bruk et tekstredigeringsprogram til å redigere customer CSV-filen

Hvis du ikke har et regnearkprogram, kan du redigere CSV-filer med et tekstredigeringsprogram.

Forsiktig: Du bør bare bruke et tekstredigeringsprogram som en siste utvei. For eksempel kan du bruke et tekstredigeringsprogram hvis det finnes formateringsfeil i CSV-filen og du ikke kan åpne den i et regnearkprogram.

De fleste datamaskiner har tekstredigeringsprogrammer som kan åpne CSV-filer. Du kan også bruke et program som f.eks. Atom eller Sublime Text til å redigere og feilsøke CSV-filen.

Slik formaterer du CSV-filen i et tekstredigeringsprogram:

 • Kolonneoverskrifter må være separtert av komma (for eksempel First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Listen med tagger må være omgitt av anførselstegn (for eksempel "tag1,tag2,tag3").
 • Ulike oppføringer må være separert av linjeskift.

Importere kundeoppføringer fra MailChimp

Du kan bruke Store Importer-appen til å importere kundene dine fra Mailchimp. Før du kan importere kontaktlistene dine til Shopify, må du eksportere kontaktlistene dine fra MailChimp. Finn kundegruppen du vil eksportere fra Mailchimp, og velg og sorter feltene du ønsker å eksportere.

For mer informasjon, se vår veiledning om import av kunder fra Mailchimp.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis