Importere og eksportere kundelister

Hvis du har en kundeliste du ønsker å bruke i Shopify, kan du legge den inn i en kunde-CSV-fil, og deretter importere CSV-filen i Shopify-administrator. Du kan også bruke malen for kunde-CSV-filen til å bygge en ny kundeliste.

Finn ut hvordan du åpner og redigerer en CSV-fil.

Hvis du vil redigere flere kundeprofiler som allerede står oppført i kundelisten din, kan det være enklere å bruke masseredigering i stedet.

Du kan bare importere kunde-CSV-filer som er på 1 MB eller mindre. For å komme deg rundt denne begrensningen, kan du bruke flere CSV-filer for å importere kundeprofilene.

CSV-mal for kunder

Shopify tilbyr en malfil som du kan bruke som veiledning til å opprette din egen kundeliste for import til butikken. Du kan laste ned og se kunde-CSV-malen. For mer informasjon kan du se beskrivelsen av kunde-CSV-filen.

Hvis du importerer kunde-CSV-malen uten å legge inn noen nye kundeprofiler, opprettes to standardkundeprofiler i butikken:

 • Jane Doe er et eksempel på en kunde med en e-postadresse og et telefonnummer.
 • John Doe er et eksempel på en kunde med en e-postadresse og en leveringsadresse.

Importer eksisterende kundeprofiler med kunde-CSV-filen

Du kan legge til kundeprofiler i kunde-CSV-malen eller bygge din egen CSV-fil og importere den til Shopify-administrator.

Du kan bare importere kunde-CSV-filer som er på 1 MB eller mindre. For å komme deg rundt denne begrensningen, kan du bruke flere CSV-filer for å importere kundeprofilene.

Når du bruker CSV-filer til å importere kundekontoer fra en annen nettbutikk, må du invitere kundene til å opprette nye passord. Ellers kan ikke kundene på listen registrere kontoer med disse e-postadressene. Fordi passordene er kryptert, kan du ikke migrere kundepassord fra en annen nettbutikk. Hvis du overskriver eksisterende kundekontoer med en CSV-filimport trenger ikke kundene å opprette kontoer på nytt.

Du kan bruke en app til å sende masseinvitasjoner om å opprette nye passord. Finn en app i Shopify App Store.

Noen av kundeopplysningene kan ikke overføres mellom plattformer. Shopify sporer bare hva kunden bestillinger og bruker i nettbutikken. Det er ikke mulig å importere kundeopplysninger for registrerte bestillinger eller brukte midler fra en annen butikk eller e-handelsplattform. Du kan ikke redigere kolonnene Totalforbruk og Totale bestillinger fordi de representerer hva kunden har brukt og bestilt fra nettbutikken.

For å få tilgang til en formatert versjon av CSV-filen, kan du importere den til Google Sheets.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Import.

 3. Klikk på Legg til fil og velg kunde-CSV-filen.

 4. Valgfritt: For å oppdatere eksisterende kundeprofiler merker du av for Overskriv eksisterende kunder med samme e-post eller telefonnummer.

 5. Klikk på Importer kunder.

Eksporter eksisterende kundeprofiler til en CSV-fil

Du kan eksportere en CSV-fil med butikkens kunder og deres opplysninger.

Eksporterte CSV-filer kan åpnes i et regnearkprogram som Excel, Numbers eller Google Regneark, eller brukes til å koble til Shopify-butikken med et tredjeparts Customer Relationship management (CRM)-system.

Eksporterte CSV-filer er begrenset til 1 MB i størrelse.

Hvis du eksporterer inntil 50 kunder, lastes CSV-filen ned i nettleseren din. Hvis du eksporterer mer enn 50 kunder, sendes CSV-filen til deg på e-post. Hvis du ikke er butikkeier, sendes filen også til butikkeierens e-postadresse.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Eksporter.

 3. Klikk på et av følgende eksportalternativer:

  • Gjeldende side for å eksportere kundene som vises i butikkadministrator.
  • Alle kunder for å eksportere alle butikkens kunder.
  • Valgt kunde for å eksportere kunder du har valgt.
  • Antall kunder som samsvarer med filterne for å eksportere et kundesegment.
 4. Gjør ett av følgende:

  • For å bruke et regnearkprogram for å vise og redigere kunde-CSV-filen velger du CSV for Excel, Numbers og andre regnearkprogrammer.
  • For å bruke et redigeringsprogram for enkel tekst til å vise og redigere kunde-CSV-filen, velger du Ren CSV-fil.
 5. Klikk på Eksporter kunder.

Beskrivelse av kunde-CSV-filen

Gå gjennom følgende vurderinger for kunde-CSV-filen:

 • Den første linjen i kunde-CSV-filen må inneholde kolonneoverskrifter. Du kan bruke malen på kunde-CSV-fil som hjelp til å opprette CSV-filen.
 • Kolonnen Email er obligatorisk og må være tilstede, men verdien kan være tom. Hvis kolonnen mangler, får du en feilmelding ved import av CSV-filen.
 • CSV-filoverskrifter skiller mellom store og små bokstaver. Store og små bokstaver må samsvare med eksemplene som vises i tabellen nedenfor.
 • Kolonnene Totalforbruk og Totalt antall bestillinger importeres ikke med kundeopplysninger.
Kolonnene i kunde-CSV-filen og deres beskrivelser.
Kolonne Beskrivelse
First Name Fornavnet til kunden.
Last Name Etternavnet til kunden.
Email Kundens e-postadresse. Denne kolonnen er obligatorisk, men verdien kan være tom.
Company Navnet på selskapet som kunden bruker, dersom dette er aktuelt.
Address1 Den første linjen av kundens adresse.
Address2 Den andre linjen av kundens adresse, hvis nødvendig.
City Byen kunden bor i.
Province Provinsen eller staten kunden bor i. Hvis du angir informasjon i denne kolonnen, må du også anig informasjon i Province Code.
Province Code Provinsens eller statens ISO-kode.
Country Landet kunden bor i.
Country Code Landets ISO-kode.
Zip Postnummeret for kundens adresse.
Phone Kundens telefonnummer.
Accepts Email Marketing Angir hvorvidt kunden samtykker til å abonnere på e-postmarkedsføring, som et nyhetsbrev. Gyldige oppføringer er yes eller no.
Accepts SMS Marketing Angir hvorvidt kunden samtykker til å motta SMS-markedsføring, som rabattkoder. Gyldige oppføringer er yes eller no.
Total Spent Totalbeløpet kunden har brukt. Gyldige oppføringer må ikke ha inkludert et valutasumbol. Denne kolonnen importeres ikke med kundeopplysninger.
Total Orders Kundens totale antall bestillinger. Denne kolonnen importeres ikke med kundeopplysninger.
Tags En kommaseparert liste med tagger som brukes til å tagge kunden (for eksempel tagg1,tagg2,tagg3). Tagger skiller ikke mellom store og små bokstaver.
Note Tilleggsinformasjon om kunden.
Tax Exempt Indikerer hvorvidt kunden er fritatt for avgifter. Gyldige oppføringer er yes eller no.

Når du importerer kundeprofiler må CSV-filen være i UTF-8-format. De fleste regnearkprogrammer kan lagre CSV-filer i UTF-8-format med kommandoen Lagre som eller Eksporter, avhengig av program.

Bruk et tekstredigeringsprogram til å redigere customer CSV-filen

Hvis du ikke har et regnearkprogram, kan du redigere CSV-filer med et tekstredigeringsprogram.

De fleste datamaskiner har tekstredigeringsprogrammer som kan åpne CSV-filer. Du kan også bruke et program som Visual Studio Code eller Sublime Text til å redigere og feilsøke CSV-filen.

Når du formaterer CSV-filen i et tekstredigeringsprogram bør du ta følgende hensyn:

 • Kolonneoverskrifter må være separtert av komma (for eksempel First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Listen med tagger må være omgitt av anførselstegn (for eksempel "tag1,tag2,tag3").
 • Tagger skiller ikke mellom store og små bokstaver.
 • Ulike oppføringer må være separert av linjeskift.

Importere kontakter fra Gmail

Du kan eksportere Gmail-kontaktene dine til en CSV-fil som kan importeres som kunder til Shopify-butikken. Før du eksporterer Gmail-kontaktene dine må du gå gjennom og slette kontakter du ikke vil importere til Shopify-butikken. Du bør vurdere å fjerne rollebaserte e-postadresser, for eksempel e-postadresser som begynner med admin@, support@ eller info@, og du bør se etter skrivefeil som kan forhindre at e-postmeldinger kan leveres.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis