Søke etter kundeprofiler

Hvis du vil søke etter en bestemt kunde for å se eller redigere profilen deres, kan du bruke feltet Søk etter kunder for å søke i kundelisten basert på kundens navn, postadresse, e-postadresse og telefonnummer.

Du kan bare søke i kundelisten når segmentet Alle kunder er valgt.

Steg:

  1. Kontroller at segmentet Alle kunder er valgt på Kunder-siden.

  2. Angi en av følgende i feltet Søk etter kunder:

  3. Klikk på navnet til kunden du vil vise profilen for fra listen over kunder som samsvarer med det du har angitt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis