Tìm hồ sơ khách hàng

Nếu muốn tìm kiếm khách hàng cụ thể để xem hoặc chỉnh sửa hồ sơ của họ, bạn có thể sử dụng trường Tìm kiếm khách hàng để tìm kiếm danh sách khách hàng dựa trên tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và số điện thoại của khách hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Trong trường Tìm kiếm khách hàng, nhập một trong những chi tiết khách hàng sau:

  • tên
  • địa chỉ gửi thư
  • địa chỉ email
  • số điện thoại
 3. Trong danh sách kết quả tìm kiếm, nhấp vào khách hàng có hồ sơ bạn muốn xem.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí