การค้นหาโปรไฟล์ลูกค้า

หากคุณต้องการค้นหาลูกค้ารายใดรายหนึ่งเพื่อดูหรือแก้ไขโปรไฟล์ของพวกเขา คุณสามารถใช้ช่อง ค้นหาลูกค้า เพื่อค้นหารายชื่อลูกค้าจากรายชื่อโดยใช้ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า

คุณสามารถค้นหารายชื่อลูกค้าเมื่อมีการเลือก กลุ่มลูกค้าทั้งหมด เท่านั้น

ขั้นตอน:

  1. ในหน้า ลูกค้า ให้ตรวจสอบยืนยันว่าได้เลือก กลุ่มลูกค้าทั้งหมด แล้ว

  2. ในช่อง ค้นหาลูกค้า ให้ป้อนข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

  3. ในรายชื่อของลูกค้าที่ตรงกับข้อมูลที่คุณป้อน ให้คลิกที่ชื่อของลูกค้าที่มีโปรไฟล์ที่คุณต้องการดู

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี