การแบ่งกลุ่มลูกค้า

การแบ่งกลุ่มลูกค้าจะช่วยให้คุณสามารถจัดให้ลูกค้าที่มีลักษณะคล้ายกันมารวมอยู่ในกลุ่มลูกค้าเดียวกันได้ โดยคุณสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าโดยให้มีขอบเขตกว้างหรือแคบเท่าใดก็ได้ตามที่คุณต้องการโดยใช้ชื่อตัวกรอง ตัวดําเนินการ และค่าต่างๆ กลุ่มลูกค้าของคุณจะช่วยให้คุณติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการส่งข้อความที่ใช่ให้แก่ลูกค้าที่ตรงกลุ่มในเวลาที่เหมาะสม

การใช้การแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อดึงดูดลูกค้าของคุณ

การแบ่งกลุ่มลูกค้าสามารถช่วยให้คุณสร้างแคมเปญการตลาดแบบเจาะจงเป้าหมายที่ใช้การส่งข้อความที่ปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคล

คุณสามารถพัฒนาเนื้อหาที่มีความหมายให้แก่ลูกค้าเหล่านั้นได้โดยการเน้นไปที่กลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแชร์โปรโมชันกับลูกค้าทั่วไปของคุณโดยที่โปรโมชันดังกล่าวแตกต่างจากโปรโมชันที่คุณจะแชร์กับลูกค้าที่ยังไม่เคยซื้อสินค้า หรือคุณสามารถโปรโมตสินค้าและกิจกรรมไปยังลูกค้าในที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงได้

การสร้างข้อความที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้าช่วยให้คุณสามารถสร้างลูกค้าที่มีส่วนร่วมได้

การใช้การแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจลูกค้าของคุณ

คุณสามารถใช้การแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าของคุณและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าที่ต้องการได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุจำนวนลูกค้าที่มีที่อยู่ในเมืองใดเมืองหนึ่งหรือจำนวนลูกค้าที่มีความภักดีมากที่สุดของคุณได้

เมื่อนำมาใช้ร่วมกับระดับการใช้จ่ายที่คาดการณ์ คุณจะสามารถใช้การแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่คุ้มค่าที่สุดต่อธุรกิจของคุณมากที่สุดได้

การอัปเดตกลุ่มลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติ

กลุ่มลูกค้าของคุณจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้จัดการได้อย่างง่ายดาย

หลังจากที่คุณสร้างกลุ่มลูกค้าแล้ว ระบบจะรวมลูกค้าใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ไว้ในกลุ่มลูกค้านั้นๆ ให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างกลุ่มลูกค้าที่รวมลูกค้าทุกรายที่สมัครรับอีเมลการตลาดของคุณ ระบบก็จะรวมลูกค้าใหม่ที่สมัครรับอีเมลการตลาดของคุณไว้ในกลุ่มลูกค้าดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ

หากลูกค้าแต่ละรายมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของกลุ่มลูกค้ามากกว่าหนึ่งกลุ่ม ระบบจะรวมลูกค้ารายนั้นไว้ในกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เมื่อลูกค้าที่มีอยู่นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ของกลุ่มลูกค้าอีกต่อไป ระบบจะลบลูกค้ารายนั้นออกจากกลุ่มลูกค้าให้โดยอัตโนมัติ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี